Debata Korupce v Čechách

16. 04. 2017 Téma korupce silně rezonuje v českém (nejen) politickém prostředí. Transparency International letos zveřejnila Index vnímání korupce 2016, který ukazuje zhoršení oproti minulému roku o celých 10 míst nazpět. Spolu s platformou Rekonstrukce státu, sdružující na dvě desítky neziskových organizací, zmiňují neochotu ze strany (mnohých) politiků cokoliv měnit (viz hlasování poslanců...

Pražští senátoři vystoupili proti nekalým praktikám developerů

13. 04. 2017 Dne 10. dubna 2017 proběhlo další setkání platformy pražských senátorů, které bylo věnováno tématu nekalých praktik developerů. Setkání se účastnili jak občanské spolky, tak zástupci developerů, kteří prezentovali příklady dobré praxe. Cílem setkání bylo upozornit na opakující se nekalé chování některých developerů, k nimž patří převody práv sporné výstavby na...

Likvidace dětského hřiště za účelem další výstavby

04. 04. 2017 Občané Prahy 5 mě upozornili na další příklad bezohledného způsobu při plánování nových stavebních projektů. Poblíž Trnkova náměstí se chystá výstavba nového bytového domu, který má stát na pozemku dnešního dětského hřiště.

Občanská aktivita má smysl

21. 03. 2017 Strašně nerad slýchávám tvrzení, že občanská aktivita nebo aktivismus vůbec k ničemu nejsou. Že je stejně jedno, co uděláte. O co se snažíte. Protože úřady si stejně budou dělat, co chtějí. Nesouhlasím s tím. Takový názor není pravdivý. Zájem občanů o dění v jejich okolí se totiž může stát významným...

Připomínky k záměru výstavby Polyfunkční domy - centrum Lužiny

14. 03. 2017 Zde si můžete pročíst připomínky, které jsem minulý měsíc zasílal na odbor ochrany prostředí MHMP k projektu Polyfunkčních domů - centrum Lužiny. Další námitky naleznete též na webové stránce zelených a pirátských zastupitelů na Praze 13.

Záznam vystoupení z veřejného projednání projektu Lužiny

07. 03. 2017 7. 2. 2017 jsem se zúčastnil veřejného projednání záměru stavby Polyfunkční domy - Centrum Lužiny. Jako dlouhodobý kritik tohoto projektu jsem během projednání zmiňoval připomínky, které jsem shromáždil od občanů žijících v postižené lokalitě, stejně tak jsem místnímu spolku vystupujícímu proti záměru nabídl podporu při hledání právního zastoupení v této...

Nedej se: Ruské kolo pod Vyšehradem?

25. 02. 2017 Česká televize odvysílala v pořadu Nedej se reportáž o chystaném ruském kole na Smíchově. V reportáži mi byl jako kritikovi tohoto projektu poskytnut prostor pro shrnutí mých výtek, které se týkají především nevýhodného znění smlouvy a podivného postupu radnice.

Veřejné projednání projektu Polyfunkční domy Lužiny

31. 01. 2017 Plán výstavby Polyfunkčních domů Lužiny nepříjemně pokročil. Výstavbu podpořila MČ Praha 13.

Pár slov k poslednímu počinu Andreje Babiše

09. 01. 2017 Andrej Babiš před čtyřmi lety nakoupil za 1,5 miliardy dluhopisy Agrofertu. Díky fíglu, že Agrofert vydal dluhopisy (celkem za 3 miliardy), každý v hodnotě 1 koruny, získal tak AB příjem 90 mil. ročně, který nemusí danit. Obešel tím zákon, neboť kdyby si jako vlastník Agrofertu vyplácel zisk Agrofertu tak jak...

Ústavní právo na držení zbraně?

03. 01. 2017 Návrh ústavního zákona z dílny ministerstva vnitra vyvolává silné reakce. Z mého pohledu trochu zbytečně. V Senátu se zákonům týkající se střelných zbraní věnuji velmi intenzivně. Návrh změny Ústavy je v daném okamžiku spíše otázka deklarace základních principů.