Zbraně ve Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

16. 11. 2017 Senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost jednomyslně schválil můj návrh stanoviska k petici proti regulaci zbraní ze strany EU. A taky se mnou jako zpravodajem výboru souhlasil a doporučil Senátu Parlamentu ČR zamítnout návrh novely ústavního zákona O bezpečnosti ČR. Pravděpodobně tak zase dostanu naloženo z obou stran. Ale mám své...

Nemizící billboardy

24. 10. 2017 V neděli jsem se v pořadu Nedej se plus na ČT2 vyjádřil k zákazu billboardů u silnic 1. třídy. Můj názor zůstává neměnný; reklamy jsou ze své podstaty určené k zaujetí a odvedení pozornosti a stát má právo zasáhnout do svobody podnikání v případě, že taková činnost ohrožuje životy.

Saúdská Arábie a její role v nárůstu radikalismu v Evropě

17. 10. 2017 Dnes jsem zveřejnil zprávu o roli Saúdské Arábie v nárůstu radikalismu v Evropě. Zpráva na příkladech několika zemí jasně vypovídá, že aktivní podpora wahhábismu ze strany Saúdské Arábie má přímý vliv na zvyšující se radikalizaci v Evropě se všemi důsledky, které radikalizace přináší.

Co na mě platí…

27. 09. 2017 Pár řádek pro ty, co chtějí efektivně ovlivňovat rozhodování senátora. Ti, což potřebují si v komunikaci jen ulevit či zanadávat si, neztrácejte s dalším čtením čas.

Zbraně v Senátu

27. 09. 2017 K novele ústavního zákona o bezpečnosti ČR, který zavádí právo držet zbraň pro obranu státu, jsem zpracoval podrobnou zpravodajskou zprávu. K mání je zde. Náš výbor projednávání této novely přerušil, aby bylo možné předložit a posoudit provádějící předpisy, které by nové ústavní právo realizovaly.

Jsem senátor a jsem na to hrdý

13. 09. 2017 Poté, co jsem ukončil svou krátkou stranickou epizodu, dost lidí očekávalo, v jaké nové partaji se to před sněmovními volbami vynořím, jakou partaj podpořím, za koho budu do Sněmovny kandidovat. Jak to tak bývá, mým slovům, že teď mě zajímá jenom Senát, nikdo nevěřil. Hledaly se složitější konspirace. A vidíte....

Zpráva o situaci Kurdů v jihovýchodním Turecku

13. 09. 2017 V květnu tohoto roku jsem předložil Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost zprávu o pokračujících represích proti kurdskému obyvatelstvu na jihovýchodě Turecka. Na základě této zprávy výbor přijal usnesení, ve kterém mimo jiné konstatuje, že "všechna bezpečnostní opatření musí být prováděna v souladu se zásadami právního státu a za...

Podnět k přezkumnému řízení - Polyfunkční domy Lužiny

04. 09. 2017 Jak jsem slíbil ve svých předchozích článcích a mailech, připravil jsem podnět k zahájení přezkumného řízení v procesu posouzení vlivů na životní prostředí u tohoto stavebního záměru. Cílem podnětu je zrušení souhlasného stanoviska Magistrátu hlavního města Prahy se záměrem Polyfunkčních domů Lužiny.

Pozor, Kancelář pojistitelů je zpět

17. 08. 2017 Pamatujete dobu před rokem 2014, kdy Kancelář pojistitelů „vymáhala“ peníze od nepojištěných majitelů vozidel? A vůbec jí nezajímalo, zda nepojištěné vozidlo je v provozu nebo není. Prostě nejsi pojištěn, tak mi plať. Mluvit se s nimi nedalo, na argumenty a důkazy, že vozidlo je třeba dlouhodobě mimo provoz, Kancelář neslyšela....

Zpravodajská zpráva k návrhu ústavního zákona o bezpečnosti ČR

15. 08. 2017 Dnes Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednával návrh ústavního zákona z pera Poslanecké sněmovny. V rámci výboru jsem k tomuto návrhu zpravodajem. Jak jsem slíbil, zveřejňuji svou zpravodajskou zprávu.