OC Paprsek

Petice proti přemrštěné výstavbě bytových domů

17. prosince Stavební odbor MČ Prahy 13 oznámil zahájení územního řízení na Bytový dům Paprsek společnosti Trigema Stodůlky. Jedná se bytový dům (na místě stávajícího jednopodlažního objektu!) se 3 podzemními podlažími, kde budou umístěny komerční prostory a strukturou bytových domů o různých výškách od 6 NP do 13 NP.

Proti tomuto projektu dlouhodobě brojí místní obyvatelé. I přes několik veřejných slyšení s developerem, nebyly jejich námitky brány v potaz. Proto jsem finančně podpořil zpracování námitek k tomuto územnímu řízení, aby je mohl stavební odbor a odvolací orgán posoudit. 

Se silným znepokojením také vnímám to, že Stavební odbor oznámil zahájení územního řízení těsně před Vánoci ( i když věděl, že odpor obyvatel je značný), a tím zkrátil možnost zpracování námitek na absolutní minimum.

OC_Paprsek.jpg

10 největších problémů předloženého záměru:

 1. Záměr nerespektuje stabilizované území dle územního plánu, jelikož se jedná se o rozsáhlou stavební činnost. Dle územně analytických podkladů je u těchto pozemků výška zástavby maximálně 21,1–26 m. Výška developerského projektu má být až 39,94 m, což je v přímém rozporu s požadavky územního plánu. 
 2. Umísťovaná stavba je tak v rozporu s funkčním využitím území dle územního plánu. Územní plán nově jako limit pro využití stabilizovaného území stanoví i zákaz zásadních změn stávajícího charakteru, významu a způsobu využití území. Záměr přitom nahrazuje stavbu občanské vybavenosti bytových domem a mění tak způsob využití území. 
 3. Nejasný předmět územního řízení. Projektová dokumentace pro územní řízení byla zpracována pod názvem Polyfunkční dům Paprsek. Vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy jsou rovněž vydána pro stavbu Polyfunkčního domu Paprsek. Fakticky se ale jedná o novostavbu bytového domu s komerčními plochami umístěnými v rámci 1. NP. Nejedná se tedy o polyfunkční, ale o bytový dům.
 4. Věcně nesprávné posouzení zatížení území. Území je již v současnosti nadlimitně zatíženo z hlediska hygienických limitů pro hluk i znečištění ovzduší a není vhodné pro novou bytovou zástavbu. Dojde také ke zvýšení koncentrací benzo(a)pyrenu, které je karcinogenní a mutagenní sloučeninou, která má velmi negativní vliv na lidské zdraví.
 5. Území se zvýšenou ochranou zeleně. Záměr zcela opomíjí, že dojde ke kácení zeleně a že stávající zeleň bude poškozena.
 6. Nedostatečná kapacita jeslí, školek, škol, obchodů, pošty a zázemí pro trávení volného času.
 7. Nedostatečný počet parkovacích míst v lokalitě. Záměr situaci ještě zkomplikuje, neboť počítá pouze s 1,3 auty na byt, což neodpovídá průměru pražské domácnosti.
 8. Oslunění a svit. Předložené studie neobsahují posouzení a odůvodnění, že stavba je šetrná k zájmům vlastníků sousedních bytů na dostatečné oslunění a svit.
 9. Dojde k narušení pohody bydlení pro současné obyvatele. Stavba zabrání volnému výhledu a poruší soukromí v bytech, neboť stavba bude umístěna příliš blízko stávající zástavbě. Stavba bude stínit na jaře a v létě a bude vytvářet pocit stísněnosti. Stavba neumožní přirozenou cirkulaci vzduchu.
 10. Umísťována stavba bude realizována v bezprostřední blízkosti metra ve složitém geologickém podloží, které nebylo reálně prozkoumáno a vychází pouze z historických rešerší. 

Kompletní námitky ve věci Bytový dům Paprsek jsou ZDE.

Oznámení o zahájení řízení naleznete ZDE

Dopis obyvatelům Stodůlek ZDE.

AKTUALITA: Odbor stavební Městské části Praha 13 vydal dne 3. 7. 2019 rozhodnutí o umístění stavby. Odvolání proti tomuto rozhodnutí je ZDE.

Z výše uvedených důvodů odmítáme tuto podobu projektu a požadujeme, aby byl její záměr zamítnut.

Podpořte nás a podepište naši petici! Zároveň Vás budu mailem informovat o novinách o výstavbě.

Podpisem souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu s pravidly ochrany osobních údajů (rozklikněte).

207 signatures

Podepište petici


158 komentáře

 • signed 2019-06-28 22:46:35 +0200
 • signed 2019-06-27 18:29:48 +0200
 • signed 2019-06-27 16:08:02 +0200
  Dita Křišťanová
 • signed 2019-06-27 15:41:56 +0200
 • signed 2019-06-27 13:35:26 +0200
  Výstavbou tohoto domu, bych přišla o svou oblíbenou cukrárnu Fanynka!!! A to nemůžeme dopustit!
 • signed 2019-06-27 05:25:18 +0200
  Obecne nesouhlasim s vystavbou dalsich nemovitosti zejmena kvuli zachovani zelene, ktera je z duvodu globalnich zmen v oteplovani nezbytna. Jeden Centralni park vazne nestaci. Cim vice betonu, tim se nam hure dycha uz ted. Podotykam, ze nejsem aktivista zadneho hnuti. Zmeny v prostredi se prokazatelne deji. Staci se jen divat kolem sebe a myslet na budoucnost nasich deti.

  Dale jde i o obcanskou vybavenost – dopravu, skolky atd.

  Praha 13 si nemusi zachovat statut nejmladsi MČ za kazdou cenu ;-)
 • signed 2019-06-21 11:53:21 +0200
 • signed 2019-06-19 09:10:44 +0200
 • signed 2019-06-13 17:10:33 +0200
  Všechny body petice hovoří jasně. Kritika se týká celého systému, kde zájmy developera jsou silnější než zájmy místních obyvatel či města. Obavy místních vyzývají k občanské bdělosti. Ta nechť se zaměří na kvalitu zodpovědnosti státních úředníků s kulatým razítkem ze SÚ. – K Bodu č. 5) petice: https://www.praha7.cz/praha-7-vyhlasila-stav-klimaticke-nouze/ Medializujme!

  https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/213562248420006-boj-o-pudu/
 • signed 2019-06-12 23:23:00 +0200
 • signed 2019-06-10 22:04:34 +0200
 • signed 2019-06-10 17:31:33 +0200
 • signed 2019-06-06 08:08:06 +0200
  Praha 13 je opravdu přehuštěná, kolabuje doprava, dýcháme vzduch přestupující povolené normy škodlivých látek, developeři nám vysvětlují, že zlepšují naše prostředí, ale dusí nás!!!
 • signed 2019-06-05 21:55:19 +0200
  Jak je možne stavět takto vysoké budovy v blízkosti letiště, kde taková vystavba není zákonem povolena? Developeři si nemohou dovolovat vše, co si zamanou. Výstavba nových bytů určitě ano, ale na místech k tomu vhodných, kde developeři neomezují stávajícím obyvatelům jejich svobodu. Toto jim nesmí projít.
 • signed 2019-06-05 21:00:17 +0200
 • signed 2019-06-05 19:30:08 +0200
 • signed 2019-06-05 16:16:55 +0200
 • signed 2019-06-05 12:18:51 +0200
 • signed 2019-05-28 16:31:44 +0200
 • followed this page 2019-05-04 08:45:00 +0200
 • signed 2019-04-11 22:10:22 +0200
 • signed 2019-04-11 21:38:08 +0200
 • signed 2019-04-11 21:02:08 +0200
 • signed 2019-04-11 16:59:04 +0200
 • signed 2019-03-13 10:34:51 +0100
 • signed 2019-03-10 09:15:59 +0100
 • signed 2019-03-10 09:06:39 +0100
 • followed this page 2019-03-08 11:47:57 +0100
 • signed 2019-03-08 11:21:20 +0100
 • signed 2019-03-07 21:09:51 +0100