Petice Výhledy Luka

Dne 31. května Stavební odbor MČ Prahy 13 zahájil územní a stavební řízení na bytový dům Výhledy Luka na křižovatce ulic Archeologická a Mukařovského.

Jedná se o čtyři bytové domy (na místě dosavadní zelené plochy přímo nad tubusem metra), které mají mít 10 a 12 nadzemních podlaží.  Dohromady budou obsahovat 189 bytových jednotek a 356 parkovacích stání. Oznámení o zahájení řízení je ke stažení ZDE.

výhledy_Luka_foto.jpg

Byl jsem osloven několika obyvateli s relevantními námitkami proti plánované podobě projektu.

Proto jsem se rozhodl finančně zajistit odborné zpracování námitek expertkou na stavební právo k tomuto územnímu řízení, aby je mohl stavební odbor a případný odvolací orgán posoudit.

Tyto námitky naleznete zde http://www.vaclavlaska.cz/namitky_vyhledy_luka a můžete je sami podat do pondělí 1. července (včetně) na podatelně MČ Praha 13.

Níže můžete podepsat petici proti této výstavbě či napsat komentář, co si o výstavbě myslíte. Budu Vám také pravidelně posílat novinky o výstavbě.

Nenechme dál developery škodit na našem sídlišti! 

Podpisem souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu s pravidly ochrany osobních údajů (rozklikněte).

421 signatures

Podepište petici


320 komentáře

 • signed 2019-06-27 18:13:42 +0200
 • signed 2019-06-27 17:59:09 +0200
  Nesouhlasím s výstavbou bytových domů projektu “Výhledy Luka”.
 • signed 2019-06-27 17:37:36 +0200
 • signed 2019-06-27 16:18:01 +0200
 • signed 2019-06-27 16:09:12 +0200
 • signed 2019-06-27 16:01:28 +0200
 • signed 2019-06-27 15:41:25 +0200
 • signed 2019-06-27 15:21:59 +0200
  Václav Skočdopole
 • signed 2019-06-27 15:15:41 +0200
 • signed 2019-06-27 15:08:40 +0200
 • signed 2019-06-27 15:05:02 +0200
 • signed 2019-06-27 15:03:55 +0200
  NESOUHLASÍM s výstavbou bytových domů projektu Výhledy Luka!
 • signed 2019-06-27 14:54:58 +0200
 • signed 2019-06-27 14:24:10 +0200
 • signed 2019-06-27 13:54:07 +0200
  Jsem zásadně proti dalšímu zahušťování výstavby na sídlišti Lužiny. Nové stavby, které jsou plánovány v těsné blízkosti metra (Výhledy Luka, dále plánované budovy na stávajícím obchodním centru Lužiny), jsou nadměrně vysoké, nerespektují původně zamýšlenou volnost zástavby sídliště a přiměřený limit výšky staveb, ubírají zeleň, čistý vzduch, zvyšují prašnost provozem, poškozují psychickou pohodu zde již bydlících, v neposlední řadě značně zahušťují provoz (silniční doprava, metro, nároky na parkování).
 • signed 2019-06-27 13:38:04 +0200
 • signed 2019-06-27 13:35:51 +0200
 • signed 2019-06-27 13:30:55 +0200
 • signed 2019-06-27 13:26:47 +0200
 • signed 2019-06-27 13:09:56 +0200
 • signed 2019-06-27 13:02:13 +0200
 • signed 2019-06-27 12:57:52 +0200
 • signed 2019-06-27 12:55:13 +0200
 • followed this page 2019-06-27 12:53:23 +0200
 • signed 2019-06-27 12:47:12 +0200
 • signed 2019-06-27 12:36:12 +0200
 • signed 2019-06-27 12:22:11 +0200
 • signed 2019-06-27 12:17:15 +0200
 • signed 2019-06-27 11:37:43 +0200
  Za náš objekt s 97 bytovými jednotkami podáváme ostrý protest proti tomuto záměru ! Nežádoucí a nesmyslné zahušťování stávající bytové zástavby, ztížení životního prostředí (znečištění ovzduší, hluk, doprava, imise, úbytek zeleně, pohoda bydlení), v neposlední řadě negativní vliv na hodnotu stávajících bytů, které byly za nemalé finanční prostředky vlastníků revitalizovány.
 • followed this page 2019-06-27 11:36:23 +0200