Přiznání majetku

Prosazuji transparentní politiku a jsem toho názoru, že každý by měl vždy začít sám u sebe. Proto na tomto místě naleznete podrobný soupis mého majetku, který budu aktualizovat vždy na konci kalendářního roku (aktuální ke konci roku 2017).

Majetek

Můj majetek tvoří následující hodnoty:

  1. Rodinný dům v Rakovníku v hodnotě 2 milionů Kč. Na nemovitosti vázne zástavní právo pro níže uvedenou hypotéku.
  2. Pozemek v obci Kněževes a zahrada o výměře 2 000 m2. Pořizovací cena byla 40 000 Kč.
  3. Nemovitost v obci Přílepy, která je v osobním vlastnictví manželky. Hodnota tvoří 500 000 Kč.
  4. Podíl 1/2 na 15 ha orné půdy (pole) u obce Svinařov, v osobním vlastnictví manželky.
  5. Dva houseboat na Orlíku v hodnotě cca 600 000 Kč a 1 250 000 Kč.

Doplácím hypotéku, ze které jsem financoval rodinný dům. Chybí splatit cca 50.000 Kč. Dále mám dvě bankovní půjčky, z nichž jsem financoval stavbu druhého hausboatu. V součtu na částku 1.200.000,- Kč.

Vlastním vozidlo Škoda Kodiac na operativní leasing s měsíční splátkou 24 000 Kč.

Mám spořící životní pojistku s roční platbou 60 000 Kč.

Finanční úspory držím na částce cca 200.000,- Kč. Společnosti, v nichž v současnosti vlastním podíl, nevlastní žádný nemovitý ani hodnotný movitý majetek.