Přiznání majetku

Prosazuji transparentní politiku a jsem toho názoru, že každý by měl vždy začít sám u sebe. Proto na tomto místě naleznete podrobný soupis mého majetku, který budu aktualizovat vždy na konci kalendářního roku.

Majetek

Můj majetek tvoří následující hodnoty:

  1. Rodinný dům v Rakovníku v hodnotě 2 milionů Kč. Na nemovitosti vázne zástavní právo pro dvě níže uvedené hypotéky.
  2. Maringotka u přehrady Orlík v hodnotě 150 000 Kč.
  3. Pozemek v obci Kněževes a zahrada o výměře 2 000 m2. Pořizovací cena byla 40 000 Kč.
  4. Nemovitost v obci Přílepy, která je v osobním vlastnictví manželky. Hodnota tvoří 500 000 Kč.
  5. Podíl 1/2 na 15 ha orné půdy (pole) u obce Svinařov, v osobním vlastnictví manželky.
  6. Houseboat na Orlíku v hodnotě cca 600 000 Kč.

Splácím dvě hypotéky na 15 let, v souhrnu na částku 900 000 Kč. Nyní mám splaceno přibližně 3/4 hypotéky. Měsíční splátka činí 10 000 Kč. Dále mám bankovní půjčku na 600 000 Kč splatnou za dva roky (mám již splaceno přes polovinu).

Vlastním vozidlo Ford Galaxy na operativní leasing s měsíční splátkou 24 000 Kč a druhé auto do rodiny v hodnotě 100 000 Kč.

Mám spořící životní pojistku s roční platbou 60 000 Kč.

Nemám žádné významné finanční úspory ani investiční aktiva (v hodnotě nad 100.000,- Kč), žádně další půjčky či dluhy. Společnosti, v nichž v současnosti vlastním podíl, nevlastní  žádný nemovitý ani hodnotný movitý majetek (vyjma případu uvedeného výše).