15. schůze Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Program:

  • Diskuze s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy K. Valachovou na aktuální témata
  • Senátní tisk č. 141 Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky se jmenováním soudce Ústavního soudu (prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.)
  • Senátní tisk č. 151 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění pozdějších předpisů
  • Senátní tisk č. 148 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
  • Senátní tisk č. 129 Návrh senátního návrhu zákona senátora Václava Lásky a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, Uvede: senátor Václav Láska
  • Senátní tisk č. 125 Návrh senátního návrhu zákona senátora Iva Valenty a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o znění některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Kdy?
25. 11. 2015, 13:00 - 16:00

Kde?
Senát PČR