18. schůze Senátu

Pořad 18. schůze Senátu v 10. funkčním období

 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 175/ (žádost o projednání jako 1. bod jednání)
 2. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky o letecké dopravě
  /senátní tisk č. 146/ (žádost o projednání jako 2. bod jednání)
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 176/ (žádost o projednání jako 3. bod jednání)
 4. Návrh zákona o službě vojáků v záloze
  /senátní tisk č. 177/ (žádost o projednání jako 4. bod jednání)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 178/ (žádost o projednání jako 5. bod jednání)
 6. Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO "Joint Enterprise" v Kosovské republice
  /senátní tisk č. 163/ (žádost o projednání jako 6. bod jednání)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 173/
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití
  /senátní tisk č. 174/ (1. bod odpoledního jednání)
 9. Sdělení Komise Roční analýza růstu za rok 2016: Posílení hospodářského oživení a podpora konvergence
  /evropský senátní tisk č. K 050/10/ (2. bod odpoledního jednání)
 10. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Miluše Horské a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 182/ (1. čtení)
Kdy?
13. 01. 2016, 09:00 - 18:00

Kde?
Senát PČR