19. schůze VZOB

Program:
1)    Schválení programu schůze
2)    Projednání senátních tisků

č. XXX - Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 613/
Předkládá : ministr zahraničních věcí
Zpravodaj : F. Bublan

č. 152   - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a smluvní stranou střední Afrika na straně druhé (VZOB, VHZD)
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Zpravodaj: Z. Brož

č. 162 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené, podepsaná dne 7. října 2015 v Praze (VZOB)
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Zpravodaj: Z. Brož

3)    Informace předsedy, dokumenty EU a různé
4)    Stanovení termínu příští schůze

Kdy?
05. 01. 2016, 10:00 - 12:00

Kde?
Senát PČR