6. schůze Senátu PČR

Návrh pořadu 6. schůze Senátu

1.Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské rady konané ve dnech 12. - 13. února 2015 – předseda vlády Bohuslav Sobotka

2.Senátní tisk č. K 002/10 - Sdělení Komise Roční analýza růstu 2015 – předseda vlády Bohuslav Sobotka

3. Senátní tisk č. K 003/10 - Sdělení Komise Investiční plán pro Evropu – ministr financí Andrej Babiš

4. Senátní tisk č. 341 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé – ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek, ministru průmyslu a obchodu Jan Mládek

5. Senátní tisk č. 14 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé – ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek, ministru průmyslu a obchodu Jan Mládek

6. Senátní tisk č. 384 - Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny článků Stanov Světové organizace cestovního ruchu a Stanovy Světové organizace cestovního ruchu předpisů - ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová

7. Senátní tisk č. 3 - Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2013 – ministr životního prostředí Richard Brabec

8. Senátní tisk č. 20 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů – 1. čtení

9. Senátní tisk č. 292 - Petice pro korunu

10. Návrh na uspořádání veřejného slyšení Senátu na téma „Science centra a jejich význam pro rozvoj ČR“

11. Návrh na zrušení usnesení Senátu přijatých podle §1 odst. 2 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

Legislativní návrhy lze nalézt na stránkách Senátu PČR.

Kdy?
25. 02. 2015, 10:00 - 17:00

Kde?
Senát PČR