7. schůze pléna Senátu

 

1. Senátní tisk č. xxx Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 21. 22. března 2019 předseda vlády Andrej Babiš - 1. bod dopoledního programu

2. Senátní tisk č. K 8/12 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Koordinovaný plán v oblasti umělé inteligence předseda vlády Andrej Babiš - 2. bod dopoledního programu

3. Senátní tisk č. 45 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů - ministryně financí Alena Schillerová - 3. bod dopoledního programu

4. Senátní tisk č. K 011/12 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Kroky k zajištění efektivnějšího a demokratičtějšího rozhodování v daňové politice EU - ministryně financí Alena Schillerová - 4. bod dopoledního programu

5. Senátní tisk č. 40 - Vládní návrh, kterým se předkládá Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie - ministryně financí Alena Schillerová - 5. bod dopoledního programu

6. Senátní tisk č. 44 – Návrh zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů ministr vnitra Jan Hamáček

7. Senátní tisk č. 41 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - ministr životního prostředí Richard Brabec

8. Senátní tisk č. K 2/12 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Čistá planeta pro všechny Evropská dlouhodobá strategická vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky - ministr životního prostředí Richard Brabec

9. Senátní tisk č. K 10/12 - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o fungování evropského trhu s uhlíkem - ministr životního prostředí Richard Brabec

10. Senátní tisk č. 18 - Zpráva o životním prostředí České republiky 2017 ministr životního prostředí Richard Brabec

11. Senátní tisk č. 42 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon) - zástupkyně skupiny poslanců Věra Adámková

12. Senátní tisk č. 43 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů - zástupce skupiny poslanců Jan Volný

13. Senátní tisk č. 39 - Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2018 a Výroční zpráva o podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a přehled ostatních podání a dotazů za rok 2018 a Výroční zpráva za rok 2018 pro mediální oblast - zástupce výboru senátor Jiří Drahoš

14. Senátní tisk č. 265/11 - Petice za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem

15. Senátní tisk č. xxx - Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů prezident republiky Miloš Zeman

16. Senátní tisk č. 47 Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.) - prezident republiky Miloš Zeman poslední bod před polední pauzou

Kdy?
20. 03. 2019, 10:00 - 18:00

Kde?
Senát PČR

Přidejte první komentář

Pro aktivaci účtu se , prosím, podívete se do svého emailu.