7. schůze Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky

PROGRAM

1. Zahájení schůze komise

2. Senátní tisk č. 125 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Iva Valenty a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o znění některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

3. Senátní tisk č. 129 – Návrh senátního návrhu zákona senátora Václava Lásky a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů

4. Organizační záležitosti komise

5. Různé

6. Termín a pořad příští schůze

Kdy?
08. 12. 2015, 15:00 - 17:00

Kde?
Senát PČR