Příprava na jednání Senátu

V tento den se budu připravovat na jednání Senátu. Zejména se seznamovat s projednávanými body a stanovisky výborů k nim. Zvláštní pozornost budu věnovat zejména návrhům o změně zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a o veřejných zakázkách. 

Kdy?
12. 01. 2015, 09:00 - 17:00

Kde?
Neherovská 22, Praha 6