Občanská aktivita má smysl

Strašně nerad slýchávám tvrzení, že občanská aktivita nebo aktivismus vůbec k ničemu nejsou. Že je stejně jedno, co uděláte. O co se snažíte. Protože úřady si stejně budou dělat, co chtějí. Nesouhlasím s tím. Takový názor není pravdivý. Zájem občanů o dění v jejich okolí se totiž může stát významným hybatelem faktických i politických rozhodnutí. Rád bych na dvou příkladech z osobní zkušenosti ukázal, že snažit se o dobrou věc má smysl. Oba zmíněné příklady se týkají developerských projektů, které se chystají v mém senátním obvodě. 

První z příkladů, záměr známý jako Polyfunkční domy – centrum Lužiny, byl před nedávnou dobou probírán na veřejném projednání, během kterého zazněly četné připomínky a výtky nejen vůči obsahu samotného záměru, ale též i vůči postupu ÚMČ Prahy 13. Tento projekt se skládá ze dvou věžových domů umístěných u obchodního centra přímo uprostřed již existujícího sídliště. Po jeho realizaci by v oblasti došlo k výraznému zahuštění dopravy a dalším komplikacím vzniklým z překročení kapacit občanské vybavenosti. Například by byl nedostatek míst v mateřských školkách či u pediatrů a zubařů. Během celé výstavby by se navíc kriticky zvýšilo znečistění vzduchu škodlivými látkami, takže by místní obyvatelé museli několik let žít za hranicí hygienických limitů. Negativní dopad na zdraví i psychiku občanů je tedy zřejmý. A právě díky tomu vzbudily Polyfunkční domy intenzivní vlnu odporu mezi občanskými aktivisty, místními spolky a především pak samotnými občany Lužin. Ti proti výstavbě podali ohromné množství připomínek. I já jsem proti tomuto záměru a připojím se k místnímu spolku odmítajícímu výstavbu. Poskytnu jim faktickou, právní i finanční pomoc. Sice není zaručeno, že nesmyslný projekt zastavíme, ale společně se ho můžeme alespoň pokusit zvrátit.

Další příklad developerského projektu, který způsobil značnou nevoli u místního obyvatelstva, je plánován v těsné blízkosti prvního projektu. Jedná se o Bytový dům Alfa Mukařovského, který má být postaven mezi stanicemi metra Luka a Lužiny. Údajně jde o první z několika nových bytových domů, které mají být na místě postaveny. Tím by došlo k likvidaci poslední zelené plochy, která by se tak opět změnila ve staveniště. Tento záměr byl již v roce 2013 zamítnut stavebním úřadem MČ Prahy 13, nicméně toto rozhodnutí bylo vráceno stavebním odborem MHMP k novému projednání. Stejně jako v případě Polyfunkčních domů na Lužinách i toto veřejné projednání přispělo k mobilizaci a motivaci občanského sektoru. Díky vysokému množství připomínek k výstavbě Bytového domu Alfa bylo řízení přerušeno, aby byla doplněna projektová dokumentace. Dosáhlo se tak dalšího odložení, což se také dá označit za malé vítězství.

Bez vytrvalého zájmu a aktivity místních občanů by se ale nikdy nepodařilo dosáhnout těchto dílčích úspěchů. A hlavně nebyla by šance ani na celkové odmítnutí projektů. A na obou místech by se dnes už asi stavělo. Proto jsem přesvědčen o tom, že občanská aktivita má smysl, přestože se může mnohdy zdát, že člověk stojí sám proti ohromnému byrokratickému molochu a zájmu silnějších. Ale tady názorně vidíme, čeho se dá společnými silami dosáhnout. A já dál budu stát na straně těch, kteří mají chuť, sílu a odvahu zajímat se o věci kolem sebe. Společně se budeme snažit přispět k tomu, aby život náš i kolem nás byl naším přičiněním lepší.


2 komentáře

Pro aktivaci účtu se , prosím, podívete se do svého emailu.
  • followed this page 2017-03-21 15:59:03 +0100
  • published this page in Novinky 2017-03-21 12:24:26 +0100