Aktivní přístup senátorů z našeho hnutí

Dnes probíhá 14. schůze Senátu Parlamentu ČR v tomto funkčním období. Na tiskovém brífinku senátorského klubu pro liberální demokracii - Senátor 21 jsme představili naše aktivity a priority pro tuto schůzi:

 

 Václav Láska - Právo s Láskou se dlouze věnoval návrhu zákona o realitním zprostředkování (ST 158). Po jednáních a zvažování jsme se rozhodli vyslyšet většinu realitních zprostředkovatelů a podpořit podobu, ve které dorazil z Poslanecké sněmovny. Náš klub pak nepodpořil návrh senátora Čunka, který se snažil zachovat možnost zajišťování úschov ze strany realitních zprostředkovatelů. Tento institut totiž většinově není využívaný a na realitní zprostředkovatele klade vysoké nároky. 

➡️ Tomáš Goláň - senátor přichystal pozměňovací návrh k návrhu zákona, kterým se mění zákon o obchodních korporacích (ST 157). Cílem je narovnat nerovnost, která se v návrhu objevila a klade přísnější podmínky na společnosti s ručením omezeným než na akciové společnosti z hlediska splatnosti pevného podílu na zisku. 📄

➡️ Tomáš Goláň dále připravil pozměňovací návrh k návrhu zákona o právu na digitální služby (ST 153). U toho je třeba vyloučit ze zákona situaci, kdy by bylo možné ze strany orgánu veřejné moci stanovit formuláře pouze zveřejněním, a tedy nikoliv zákonnou či podzákonnou normou, i v situaci, kdy povinnost komunikace s orgánem veřejné moci v elektronické podobě ukládá jiný zákon. Prakticky se to týká především otázky správy daní, kdy ke změnám formulářů (typicky daňových přiznání) dochází bez dostatečného informování povinných subjektů. Tento návrh je v souladu s nedávným nálezem Ústavního soudu. 📄

➡️ Lukáš Wagenknecht připravil pozměňovací návrh k zákonu o podpoře regionálního rozvoje. Ten převzal a modifikoval Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Ve výborové podobě stanoví povinnost, že předseda nebo člen Rady vlády pro Evropské strukturální a investiční fondy nesmí být ve střetu zájmů. Vzhledem k zjištěním nedávného auditu by tak nynější předseda vlády nesměl být členem této Rady. 📄

➡️ Dále Lukáš Wagenknecht připravil dva pozměňovací návrhy k návrhu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Prostřednictvím prvního se snaží zabránit možné situaci, kdy výnosy z dražeb emisních povolenek, které jsou účelově vázány na financování opatření souvisejících s adaptací na klimatickou změnu, by mohly být využity na financování jiných aktivit a zaplňování mezer ve státním rozpočtu. Druhým se snaží zvrátit vládní návrh, který snižuje účelově vázaný výnos z dražeb emisních povolenek z 12 miliard na 8 miliard Kč ročně. Pozměňovacím návrhem se snaží zachovat stávajících 12 miliard. 📄


Přidejte první komentář

Pro aktivaci účtu se , prosím, podívete se do svého emailu.