12 - Březen 2014 – Průtahy spojené se jmenováním nových profesorů

Poté, co v únoru prezident Zeman podepsal jmenovací dekrety, je novým profesorům předal 21. března ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek. Stalo se tak se zpožděním.

Obvykle se noví profesoři jmenují dvakrát ročně – na jaře a na podzim. V tomto případě však, v souvislosti se spory kolem jmenování Martina C. Putny a následnými zmatky se jmenováním dalších nových profesorů, proběhlo poslední jmenování v červnu 2013. Prezident Zeman od té doby odmítal předávat při slavnostním ceremoniálu novým profesorům jejich dekrety a jejich jmenování jako svoji pravomoc se snažil převést právě na ministra. 

Akademici s profesorským titulem jsou pro vysokou školu nezbytní jako garanti při akreditaci studijních oborů, které může vyučovat.

ZDROJE: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/chladek-predal-profesorum-jmenovaci-dekrety.A140320_234234_domaci_jj