42 - Březen až květen 2018 – Výroky prezidenta k výskytu a vývoji jedu novičoku na území ČR, reakce na kauzu agenta Skripala

V březnu spáchali ruští agenti (podle všech západních zpravodajských služeb se již jedná o potvrzený fakt) útok na bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dceru v britském Salisbury, kde od roku 2010 žili.

Skutečnost, že za útokem stojí s nejvyšší pravděpodobností právě Rusové, sdělila britská premiérka Theresa Mayová poslancům dne 12. března. K tomuto tvrzení se přidávala souhlasná stanoviska ostatních politiků a také jednoho z hlavních tvůrců novičoku Mirzajanova. 14. března pak Spojené království oznámilo, že v reakci vyhostí 23 ruských diplomatů a zruší veškeré naplánované schůzky s Rusy na nejvyšší úrovni. 17. března oznámila mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí, že Česká republika, Slovensko, Velká Británie, Švédsko a možná také USA provádějí od konce 90. let intenzivní výzkum látek podobných novičoku.

Český ministr zahraničí Martin Stropnický se proti tomuto nařčení Moskvy ohradil. Rusko podle něj manipulovalo informacemi. Připomněl, že zmínka o údajném původu plynu se už v předchozích dnech objevila na dezinformačním serveru Sputnik. Stropnický rovněž garantoval, že na území České republiky se nenachází žádné zbraně podobné látce novičok, ať už starší nebo nové generace. Předvolal si také ruského velvyslance k podání vysvětlení. Náměstek ruského ministra zahraničí na odmítavé reakce odvětil, že nehledě na bouřlivé reakce jsou jmenované země schopny provádět výzkum a vyvíjet a syntetizovat podobné látky. Že by Česká republika disponovala látkou novičok popřela také ministryně obrany Karla Šlechtová. Ředitel Vojenského výzkumného ústavu v Brně Bohuslav Šafář uvedl, že otravné látky se v České republice vyrábějí výhradně pro laboratorní účely, kvůli otestování jejich vlastností. Pokud se vůbec nějaké připraví, tak pouze v malém množství v řádu gramů, zdůraznil.

Po schůzce s ruským velvyslancem 21. března pak ministr Stropnický uvedl „Ruský velvyslanec opakoval, že my jsme ti, kdo se v chemii vyzná a podle jejich zdrojů s chemickými látkami pracujeme. To je sice pravda, avšak Česká republika nepracuje s jedovatými látkami. Jedná se pouze o vytváření protilátek na ochranu a obranu proti jejich bojovému použití.“ 21. března přitom Rusko opět v oficiálním dokumentu ministerstva zahraničních věcí zařadilo Českou republiku mezi země, které pracovaly na vývoji novičoku. V dokumentu, který rozeslali ostatním ambasádám, stálo „Je zapotřebí objasnit, proč v ‚případu Skripalových‘ obvinili absolutně neodůvodněně Rusko, když vývoj (látky) pod západním kódovým označením ‚novičok‘ probíhal ve Velké Británii, USA, Švédsku a České republice. Výsledky, jichž tyto země při vytváření nových otravných látek tohoto typu dosáhly, jsou uvedeny ve víc než 200 otevřených zdrojích zemí NATO.“

22. března Evropská unie na svém summitu odsouhlasila, že za útoky v Salisbury je odpovědné Rusko. Země NATO se ke konci března rozhodly ke koordinovanému vyhoštění ruských diplomatů – celkem jich bylo vypovězeno přes 150. K tomuto kroku se chtěl připojit také premiér Andrej Babiš. Prezident Miloš Zeman s tím naopak veřejně nesouhlasil. „Počkal bych, až Británie nabídne nějaké konkrétní důkazy,“ řekl k tomu v médiích a zpochybnil zároveň, že by již v roce 2006 byl Alexandr Litviněnko otráven poloniem bývalými agenty KGB. Nakonec 26. března premiér Babiš oznámil, že ČR vyhostí tři ruské diplomaty na výraz solidarity s Británií. "Rusové překročili veškeré hranice, když řekli, že jedovatá látka novičok mohla pocházet od nás. Je to naprostá lež, my to tvrzení zásadně odmítáme od samého začátku," dodal.

Ten samý den, 26. března, uložil prezident Zeman na schůzce v Lánech řediteli Bezpečnostní informační služby Michalu Koudelkovi, aby BIS zjistila, zda se na území České republiky nevyvíjel nebo neskladoval nervový plyn novičok, ať už v průmyslových nebo vědeckotechnických zařízeních. Informoval o tom veřejně jeho mluvčí. Za zveřejnění této skutečnosti na prezidenta zamířila kritika řady politiků a senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Jednalo se podle nich o podkopání pozice a tvrzení vlády, která vývoj jedu novičok v ČR striktně odmítla. Objevovala se také kritika, že se tímto krokem Zeman zastává Ruska. Na schůzce s Koudelkou navíc byla přítomna také ministryně obrany Šlechtová, která prezidenta seznámila se zjištěními v této věci.

K odmítavým reakcím se zovu vyjádřila mluvčí ministerstva zahraničních věcí Ruska, která uvedla, že Česko provádělo výzkumy v oblasti protichemické obrany v rámci Varšavské smlouvy. „Ve všech médiích jsou zprávy na toto téma, praví se tam, že po rozpadu Smlouvy se český vědecký potenciál v této oblasti hodil novým západním partnerům, NATO ho zdědilo.“ To nezůstalo bez odezvy. „Nejsem typ člověka, který by se ureagoval na všechny výroky. Není to banální výrok, ale to podstatné je, že jsme to na úrovni premiéra i mojí striktně odmítli,“ reagoval na tyto výroky po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem ministr zahraničních věcí Martin Stropnický.

Na konci dubna pak BIS předala prezidentovi vypracovanou zprávu. „BIS úkol splnila a bude v zadaném termínu předán panu prezidentovi. Vzhledem k tomu, že zpráva je klasifikována, tedy v režimu utajení, nemůžeme její obsah jakkoliv komentovat," uvedl k tomu mluvčí BIS Šticha. Mluvčí prezidenta sdělil, že prezident se k věci v pravý čas vyjádří.

3. května prezident Zeman v soukromoprávní TV Barrandov o obsahu zprávy promluvil. "Závěr je, že u nás byl vyráběn a testován novičok, byť v malém množství a poté zničen. Víme kdy a víme kde to bylo... Je pokrytectví předstírat, že se nic takového nedělo," prohlásil. Zemanovi podle jeho slov nevadí, že se tak dělo, za pokrytecké považuje předstírat, jako by se nic takového nedělo. "Lžeme si do vlastní kapsy," dodal. Vycházel přitom ze zprávy Vojenského zpravodajství, podle které nervově-paralytická látka označovaná jako A230, kterou pro účely testování vyráběl Vojenský výzkumný ústav v Brně, je novičok. Civilní Bezpečnostní informační služba (BIS) naopak dospěla k závěru, že tento plyn není novičok, uvedl dále Zeman. Po prostudování zpráv obou tajných služeb se prezident přiklonil k názoru vojenských zpravodajců. Zpráva BIS, kterou prezident koncem dubna obdržel, podle něj nebyla přísně tajná, tajná, ba ani důvěrná, a proto z ní může citovat. To je však v rozporu s vyjádřením mluvčího BIS i následným vyjádřením například ministryně Šlechtové. Stejný byl také případ zprávy Vojenského zpravodajství.

Ze zjištění tajné služby podle Zemana vyplývá, že v listopadu minulého roku byl ve Výzkumném vojenském ústavu v Brně testován nervově-paralytický jed označovaný jako A230. Česká armádní tajná služba tuto látku explicitně podle prezidenta označila za novičok, zatímco BIS, odborníci na jadernou bezpečnost či armádu tvrdí, že novičok, kterým byl otráven Skripal, je až jed s označením A234. Množství jedu vyrobeného v brněnském ústavu bylo poměrně malé, po testování byl zničen, dodal Zeman.

Ministryně obrany Karla Šlechtová k tomu uvedla: „ČR se zabývá výhradně ochranou proti těmto látkám, a pokud se testují, hned poté jsou zničeny. Na území ČR nyní žádný novičok není.“

"Zpráva je v režimu "vyhrazené"," potvrdil následně mluvčí BIS Ladislav Šticha a zdůraznil, že tedy jde o utajovanou informaci, kterou z podstaty není možné veřejně prezentovat a mluvit o ní. Na její vyzrazení hledí zákon jako na trestný čin, za který hrozí až tři roky vězení nebo zákaz činnosti, vysvětlil dále Šticha. "Vyhrazené" je sice nejnižším ze čtyř stupňů utajení, to ale nic nemění na tom, že ani takto klasifikované informace nelze zveřejňovat. "Každý je pořád klasifikovaná informace a s každým z nich se samozřejmě musí zacházet jako s utajovanou informací, jak to zákon popisuje," upozornil.

Na prezidentovo vystoupení obratem zareagovala mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí. Podle ní jsou informace jasným důkazem lží britské premiérky Theresy Mayové, která tvrdila, že byl jed vyráběn pouze v Rusku a pouze to je zodpovědné za otravu dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery. Podle pozdějšího prohlášení mluvčího ruského prezidenta Vladimira Putina výroky ilustrují neudržitelnost stanoviska Londýna, který z otravy obviňuje Rusko.

Ministryně obrany Karla Šlechtová v reakci na vývoj uvedla, že příprava látky novičok pro laboratorní testy není považována za výrobu ani skladování. „Jakákoliv příprava formou mikrosyntézy pro následnou analýzu není výrobou,“ uvedla. Dodala také, že mezi vojenským zpravodajstvím i jaderným úřadem panuje v otázce údajné výroby novičoku shoda. Že se látka typu novičok v Česku se nevyráběla, nevyvíjela, ani neskladovala, uvedl znovu po setkání s ředitelem Bezpečnostní informační služby Michalem Koudelkou a šéfem Vojenského zpravodajství Janem Berounem také premiér Andrej Babiš. Po vyslechnutí utajovaných informací od zástupců Ministerstva obrnay, Bezpečnostní informační služby a Vojenského zpravodajství konstatoval senátní Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, že prezident Zeman sdělil nepravdivé informace a navíc zveřejněním dalších zpravodajských informací v režimu utajení ohrozil bezpečnostní zájmy České republiky. Experti zároveň poukázali na skutečnost, že prezident svými výroky prozradil potenciálním útočníkům, proti jakým jedům se Česká republika umí bránit.

Podle § 4 písm. d) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, jsou utajované informace „Vyhrazené, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může být nevýhodné pro zájmy České republiky.“ Na případy úmyslného vyzrazení utajované informace se aplikuje ustanovení o trestném činu „ohrožení utajované informace“ podle § 317 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Ten ve své prvním odstavci stanoví: „Kdo vyzvídá informaci utajovanou podle jiného právního předpisu s cílem vyzradit ji nepovolané osobě, kdo s takovým cílem sbírá údaje obsahující utajovanou informaci nebo kdo takovou utajovanou informaci nepovolané osobě úmyslně vyzradí, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.“ Jedná se tak ze strany prezidenta o pravděpodobné naplnění skutkové podstaty trestného činu. Jak však stanoví čl. 65 odst. 1 Ústavy, „Prezidenta republiky nelze po dobu výkonu jeho funkce zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt.“ Podle odst. 2 je pouze možné podat ústavní žalobu na prezidenta pro velezradu nebo hrubé porušení Ústavy.

ZDROJE: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2416630-pokus-o-vrazdu-skripala-a-jeho-dcery-sponzorovalo-rusko-mini-britsky-poslanec ; https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/rusko-jed-novicok-cesko.A180322_063229_zahranicni_bur ; https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zjistete-jestli-se-na-uzemi-ceska-vyvijel-jed-novicok-naridi/r~30502674310611e894960cc47ab5f122/ ; https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/novicok-rusko-obvineni-cesko-cr.A180329_155107_zahranicni_hm1 ; https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/rusko-vyhosteni-britanie-diplomate.A180317_092115_zahranicni_ert ; https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ministr-zahranici-martin-stropnicky-komentar-velvyslanec-novicok-sergej-skripal.A180321_125640_domaci_jn ; https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/bis-bude-na-zadani-zemana-patrat-po-novicoku-v-cesku/1602469 ; https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zjistete-jestli-se-na-uzemi-ceska-vyvijel-jed-novicok-naridi/r~30502674310611e894960cc47ab5f122/ ; https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zeman-bis-poveril-patrani-jed-novicok-rusko.A180326_170455_domaci_pmk ; https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/bis-novicok-milos-zeman-zprava_1804261643_pj ; https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zeman-v-cr-se-v-malem-vyrabel-a-testoval-novicok-pak-byl-znicen/1617153 ; https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/mios-zeman-novicok-sergej-skripal-bezpecnostni-informacni-sluzba.A180503_182619_domaci_nub ; https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zeman-vyzradil-utajenou-informaci-potvrdila-bis-beznemu-clov/r~ea5e41864f9c11e8aca5ac1f6b220ee8/ ; https://www.lidovky.cz/domov/kreml-reaguje-na-zemanovo-tvrzeni-o-novicoku-je-to-pry-dukaz-ze-mayova-lze.A180504_082512_ln_domov_lar ; https://www.lidovky.cz/domov/nemuzeme-zadat-ani-vysvetleni-zemana-nelze-za-vyzrazeni-utajovane-zpravy-bis-postihnout.A180510_163148_ln_domov_ele ; https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/milos-zeman-novicok-ceska-republika-bezpecnost-senatni-vybor_1805161237_dp ; https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zeman-prozradil-kremlu-i-teroristum-proti-jakym-jedum-se-ces/r~1bdd43444fb411e8ac3d0cc47ab5f122/?redirected=1526736918