48 - Červen 2018 – Kancelář prezidenta republiky zdržuje vydání zprávy o extremismu kvůli pasážím o SPD

Kancelář prezidenta republiky v připomínkovém řízení ostře kritizovala výroční zprávu o extremismu „Zprávu o extremismu na území České republiky v roce 2017“, kterou každoročně sestavuje Ministerstvo vnitra.

Zaslané připomínky byly na tři stránky. Kanceláři prezidenta vadila pasáž, která se zabývá hnutím Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Její zařazení považovala za „naprosto nepřijatelné“. Výroční zpráva pravidelně každý rok vycházela ve druhé polovině května. Z důvodu tohoto zdržení byla nakonec schválena vládou až dne 17. prosince 2018 usnesením č. 873 a teprve následně vydána.

Kancelář prezidenta ve svých připomínkách uvedla, že zpráva je podle nich manipulativní. Uvedla také, že "Je nepřijatelné, aby autoři pranýřovali politické a jiné subjekty jen proto, že nesdílejí jejich pohled na určité společenské jevy." A dále pak například "Obezličku, kdy je subjekt označen za populistický (s různými přívlastky), zároveň za neextremický a zároveň je napsáno, že extremistickou rétoriku 'úspěšně převzal' a 'přispíval k atmosféře strachu a k polarizaci společnosti', nelze akceptovat," čímž Hrad reagoval na ve zprávě uvedenou informaci "Hnutí SPD není z pohledu definice ministerstva vnitra extremistickým subjektem. Vybírá si ale podobná témata jako pravicoví extremisté a nezřídka k nim zaujímá i podobné názory."

Kancelář prezidenta republiky také uvedla, že se na rozdíl od ministerstva nedomnívá, že hlavní hrozbu už v současné době nepředstavují tradiční pravicové extremistické subjekty či ty xenofobně populistické. "Hlavní hrozbou pro demokratickou společnost jsou ti, kteří chtějí omezit politickou soutěž a legitimní diskusi ve veřejném prostoru nálepkováním a odsouzením, ať už jde o nálepku ‚populismu', nebo 'šíření dezinformací'."

K připomínkám se Ministerstvo vnitra následně muselo vyjádřit, případně by je muselo do zprávy zapracovat – což se nakonec nestalo a pasáže o SPD ve zprávě zůstaly. V prosinci ji Bezpečnostní rada státu vzala na vědomí a beze změn předala vládě. „Považujeme za mimořádně nebezpečné, pokud bude jakákoli parlamentní strana zahrnuta bez jakýchkoli důkazů do takové zprávy. Je to nebezpečné pro budoucnost, protože taková situace se může opakovat a v budoucnu může být zahrnut jakákoli jiná politická strana na základě uvážení nějakých úředníků,“ tlumočil tehdy prezidentův nezměněný postoj jeho tiskový mluvčí.

Ve výroční zprávě je také uveden odkaz na vysvětlení, co se extremismem rozumí. Tato definice vychází z ustálené judikatury soudů a shrnuta je na webových stránkách Ministerstva vnitra zde: https://www.mvcr.cz/clanek/co-je-extremismus.aspx

ZDROJE: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/naprosto-neprijatelne-vyskrtnete-spd-ze-zpravy-o-extremismu/r~61b6bd60709711e8a302ac1f6b220ee8/ ; https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/spd-tomio-okamura-svoboda-a-prima-demokracie-zprava-o-extremismu-ministerstvo_1812140600_tec ; https://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-extremismu.aspx