49 - Červenec 2018 – Pokusy o zasahování do kauzy H-System

Nejvyšší soud po letech rozhodl v kauze H-System, že družstvo Svatopluk musí do měsíce od právní moci vyklidit byty v osmi domech v Horoměřicích u Prahy.

Vyhověl tak dovolání správce konkurzní podstaty společnosti H-System Josefa Monsporta. V minulosti pražské soudy žalobu správce zamítly, mimo jiné pro rozpor s dobrými mravy. Soud dospěl k opačnému závěru. Družstvo Svatopluk je tvořeno bývalými klienty H-Systemu, kteří si po pádu společnosti svépomocí byty dostavěli. V podstatě však touto dostavbou investovali do cizího majetku. Snahou konkurzního správce bylo zpeněžit nemovitosti ve prospěch všech někdejších klientů vytunelované firmy H-System, tedy všechny mnohem více poškozených, než 60 rodin, kterých se rozhodnutí o vyklizení týkalo.

Prezident Zeman v reakci na rozsudek uvedl „Tento rozsudek, spolu s osvobozujícím rozsudkem v kauze OKD, a dalšími rozsudky, vyvolává vážné pochybnosti jak o kvalitě, tak o lidskosti našeho soudního systému.“ A dodal, že je připraven sejít se s předsedou Nejvyššího soudu Pavlem Šámalem a diskutovat na toto téma. Na 31. července pak na Hrad skutečně pozval předsedu Nejvyššího soudu Pavla Šámala a předsedu Ústavního soudu Pavla Rychetského za účelem konzultace kauzy. Šámal v reakci oznámil, že se ke konkrétní kauze vyjadřovat nemůže. „Bylo by v rozporu se zásadou nezávislosti soudů a soudců, kdyby do rozhodování ve věci H-Systemu zasahoval předseda soudu jakýmkoli způsobem jako orgán státní správy Nejvyššího soudu,“ uvedl k tomu mluvčí Nejvyššího soudu. Mluvčí dále uvedl, že Šámal o schůzce jednal s kancléřem Mynářem, který H-System nezmiňoval. Rychetský uvedl, že na Hrad je sice pozvaný, ale netuší, o čem se bude jednat a dále nechtěl celou věc komentovat.

Zeman následně v září vyzval Ústavní soud, aby pomohl dosáhnout spravedlivého rozhodnutí. S odůvodněním, že věc je podle něj „výjimečná a zcela zásadní“, proto zaslal Ústavnímu soudu nevyžádanou intervenci – podporující stanovisko stěžovatelů družstva Svatopluk. Nejvyšší soud podle něj vůbec nezkoumal dobrou víru užívat nemovitost a dostavět ji za vlastní prostředky. Stěžovatelé měli navíc postupovat v souladu s pokyny tehdejšího správce konkurzní podstaty. V případu chtěl vystupovat jako tzv. amicus curiae, tedy přítel soudu a navrhl zrušení rozsudku Nejvyššího soudu. Rozsudkem totiž podle něj mělo být zasaženo do základních práv a svobod lidí z družstva Svatopluk. Mluvčí Ústavního soudu následně potvrdila, že podatelna přijala blíže nespecifikovaný dopis od Kanceláře prezidenta republiky.

Tzv. přítel soudu je člověk, který není stranou sporu, ale dobrovolně nabídne soudu informaci o svém právním nebo jiném pohledu na projednávaný případ. Rozhodnutí, zda přijmout takovou informaci či vyjádření, záleží na úvaze soudu. Za tento krok Zeman sklidil kritiku odborné právnické veřejnosti. Ta považuje jeho krok za nevhodný a za politický tah. Podle nich by nebylo ani vhodné, pokud by konkrétní soudní kauzu komentoval v médiích, natož aby do ní aktivně zasahoval. Zazněly také názory, že prezidentovo počínání ve vztahu k nezávislosti soudů je balancováním na hraně ústavnosti.

ZDROJE: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/milos-zeman-nejvyssi-soud-kauza-hsystem-okd_1807241725_jak ; https://www.lidovky.cz/domov/zeman-zaslal-ustavnimu-soudu-intervenci-podporujici-stanovisko-druzstva-svatopluk-v-kauze-h-system.A180914_121347_ln_domov_ele?recommendationId=00000000-0000-5000-8000-000000000000 ; https://www.lidovky.cz/byznys/pravo-a-justice/soudci-se-prezidenta-bat-nesmi-pravnici-v-ankete-kritizovali-zemanuv-zasah-v-kauze-h-system.A181123_132538_ln_byznys_pravo_ssu ; https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zeman-kauza-h-system-ustavni-soud-intervence-neni-to-vhodne-pravnici.A180915_090619_domaci_lre ; https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/prazsky-hrad-prezident-milos-zeman-pavel-samal-pavel-rychetsky-nejvyssi-soud-ustavni-soud.A180726_131031_domaci_bja