Dětské hřiště na Barrandově zůstane

Půl roku poté, co se Rada MČ Prahy 5 rozhodla získat pozemek dětského hřiště Na Habrové za účelem jeho využití pro bytovou výstavbu, došlo v této záležitosti ke konečnému obratu: radnice ustoupila a rozhodla se prostor i nadále využívat k současnému účelu. Já jsem se ke snaze hřiště zachovat, kterou barrandovské spolky vyvíjely od počátku kauzy v červnu 2017, přidal v září, kdy jsem Radu MČ Prahy 5 požádal o přehodnocení záležitosti. Odpověď s dobrou zprávu jsem dostal na konci listopadu. 

 

Hřiště Na Habrové je jediné ve svém okolí - další je pro děti z této oblasti vzdálené 1,6km. Jeho zrušení by bylo cítit.

Původním cílem Rady bylo zajistit bezúplatný převod pozemku na MČ za účelem výstavby sociálních bytů. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tuto žádost odmítl s tím, že z pohledu státu není výstavba nových bytů veřejným zájmem a tudíž není v jeho pravomoci tento převod uskutečnit - dle zákona by musel pozemek za účelem výstavby co nejvýhodněji prodat. 

Když jsem se na ÚZSVM obrátil s otázkou, zda a jakým způsobem by bylo možné pozemek na MČ převést za podmínky, že zde hřiště zůstane. Radnice nakonec na takovouto variantu přistoupila a pozemek získala za podmínky, že zde bude ještě po 20 let hřistě udržovat. Dopis, kterým mi změnu závěru potvrdili, si můžete přečíst zde.

Podrobněji se o této kauze dočtete na stránkách Spolku na ochranu Barrandova zde.


Přidejte první komentář

Pro aktivaci účtu se , prosím, podívete se do svého emailu.