Mezinárodní dohodu TTIP je třeba bedlivě sledovat

O dlouho připravované obchodní dohodě mezi EU a USA se v České republice příliš nemluví, i když si tato dohoda klade velké ambice na poli sjednocení regulatorních rámců pro řadu produktů, služeb a způsobů výroby, dotýká se tak v podstatě každého průmyslového odvětví. Tím má potenciál ovlivnit kvalitu výrobků dostupných českému spotřebiteli.

Dohodu doprovází i přešlapy během vyjednávání, kdy dochází k různým podezřením a nařčením, že Evropská komise dostatečně nenaslouchá připomínkám občanského sektoru a dává přednos spíše zájmům velkých korporací. Jelikož jsem přesvědčen o tom, že dohoda takového rozsahu a působnosti, která má kromě ekonomického hlediska uvolnění obchodu též politicky-integrační charakter, musí být dostupná k veřejnému připomínkování, rozhodl jsem se podpořit výzvu Iuridicum Remedium a Greenpeace za větší transparentnost vyjednávání dohody TTIP a včasné zveřejňování vyjednávacích materiálů.

Mezinárodní dohody mohou jednotlivým státům přinášet spoustu výhod a příležitostí, zároveň ale také mohou stát dohnat do velmi nepříznivých závazků. Proto je pro uzavření kvalitní mezinárodní dohody nutné, aby se autority zodpovědné za vyjednávání neuzavíraly před dialogem s občany a jejich kritikou, neboť právě díky této kritice je možné vytvořit takovou dohodu, která bude skutečně přínosná.


Přidejte první komentář

Pro aktivaci účtu se , prosím, podívete se do svého emailu.