Otevřený dopis italským politikům ke zneužívání jména Jana Palacha

Dnes jsem inicioval a odeslal výzvu prezidentovi provincie Verona a starostovi města Verona, aby odňali podporu akci, na níž je italskými krajně pravicovými radikály zneužíván odkaz Jana Palacha. 

Výzvu spolupodepsali všichni členové senátního klubu SENÁTOR 21 - Petr Orel, Ladislav Kos, Tomáš Goláň, Přemysl Rabas a Lukáš Wagenknecht.

Sám jsem si velmi složitě hledal k odkazu Jana Palacha cestu. Nebylo pro mě jednoduché pochopit takový strašný čin proti vlastnímu životu. O to víc teď chovám k jeho odkazu úctu a respekt. A osobně se mě velmi dotýká, když individua, která vyznávají zcela opačné hodnoty, než Jan Palach, si hrají na jeho ctitele a zneužívají jeho odkaz.

A už vůbec nemám pochopení pro politiky, kteří takové zneužívání odkazu hrdiny jiné země zaštítí. Proto jsem se rozhodl k této osobně adresované výzvě.

 

TEXT DOPISU:

Dear president Scalzotto, dear mayor Sboarina,

 

I’m writing to you regarding the concert “Terra e Libertà”, scheduled to take place on 19 January in Verona in the name of the Czech hero, Jan Palach. I have been informed that groups associated with the Italian far-right will perform at this concert, and would like to express my deep concern that the Province of Verona is an official patron.

Jan Palach was a Czech student activist who set himself alight and died in protest of the crushing of the Prague Spring. He sacrificed his life in the name of democracy, freedom and humanity. This act of bravery must not be abused and misinterpreted by far-right and extremist groups which promote an ideology in complete opposition to Jan Palach’s beliefs.

Even today, democracy cannot be taken for granted, and we must do what we can to protect and uphold it. Any connection between far-right groups and Jan Palach are a disgrace to his memory and should not be supported by official authorities. I therefore feel obliged to ask that the Province of Verona immediately withdraw all support for this event.

Thank you for your understanding, and I firmly believe that the Province of Verona will find a more suitable way to honour the memory of Jan Palach and others like him who sacrificed themselves for the freedom and democracy of future generations.

 

Kind regards,

 

_____________________________________________

Vážený pane prezidente Scalzotto, vážený pane starosto Sboarina,

 

dovoluji si Vás kontaktovat ohledně koncertu Země a svoboda (Terra e Libertà), který se má uskutečnit 19. ledna ve Veroně, věnovaný 50. výročí úmrtí Jana Palacha. Byl jsem informován, že na tomto koncertu vystoupí skupiny napojené na italské pravicové extrémisty, a proto chci vyjádřit své silné znepokojení, že tuto akci oficiálně zaštítila provincie Verona.

Jan Palach byl český student, který se zapálil a zemřel na protest potlačení Pražského jara. Obětoval tak svůj život ve jménu demokracie, svobody a humanismu. Tento statečný čin nesmí být překroucen a zneužit pravicovými extremistickými skupinami hlásající ideologii, která je v rozporu s ideály Jana Palacha.

Ani dnes demokracie není samozřejmostí a musíme ji chránit a pečovat o ni. Jakékoli spojení pravicových extremistů a Jana Palacha je pošpiněním jeho památky a nemělo by mít podporu oficiálních italských úřadů. Proto se cítím povinen vyzvat Veronskou provincii, aby stáhla svou záštitu této akci.

Děkuji za pochopení a věřím, že provincie Verona najde vhodnější příležitost, jak uctít památku Jana Palacha a jiných hrdinů, kteří jako on obětovali svůj život za svobodu a demokracii budoucích generací.


Přidejte první komentář

Pro aktivaci účtu se , prosím, podívete se do svého emailu.