Kontrola GIBS nefunguje

Dnes jsem ve spolupráci s Ligou lidských práv v Senátu pořádal seminář na téma kontroly Generální inspekce bezpečnostních sborů. Za diskuzní pult mimo jiné zasedly i poslankyně Helena Válková a Jana Lorencová. Za LLP Zuzana Candigliota, za Úřad vlády Jan Kudrna a za GIBS ředitel Ivan Bílek.

To, že jsem se rozhodl pořádat zrovna tenhle seminář, není náhodou. Práci GIBS kritizuji dlouhodobě. Vznik GIBS se sice plánoval dlouhodobě, ale nakonec byl výsledkem politické dohody, když se porcovaly „sféry vlivu“ pro jednotlivé strany vznikající vládní koalice v roce 2010. Což, jak se později ukázalo, GIBS a jeho činnost velmi negativně poznamenalo.

Nicméně jako advokát i bývalý policista znám dosti případů, kdy výsledkem práce GIBS byla bezprávní šikana policistů. Od Ligy lidských práv pak zase jsem měl možnost poznat nemálo případů, kdy nebyly vyřešeny zásahy policistů, které trestuhodné podle mého názoru byly.Proto má stálá pozornost téhle instituci. Proto i tenhle seminář.

Který přinesl jeden výsledek, možno říct i shodu. Dosud prováděná kontrola GIBS ze strany kontrolní komise Sněmovny, nefunguje. Poslancům chybí jak oprávnění, tak nezřídka i odborné znalosti a zkušenost. Prostě k tomu, abyste efektivně kontrolovali útvar jako je GIBS, potřebujete mít nějaké znalosti, vědomosti, možná i životní zkušenost, z daného oboru.

Proto by řešením mohlo být vytvoření zvláštní rady odborníků (právníků, bývalých soudců, státních zástupců…), kterou by volila Sněmovna či Senát, a které by kontrola GIBS byla svěřena. A také by jim byly svěřeny konkrétní pravomoci, které by jim důslednou kontrolu umožnily.

Hledal jsem inspiraci za hranicemi ČR a nalezl jsem trochu obdobné systémy (byť ve vztahu ke kontrole tajných služeb) v Portugalsku a skandinávských zemích.

Změna kontroly GIBS by byla vcelku obsáhlá zákonná novela, kterou asi není možné prosadit prostřednictví zákonodárné iniciativy Senátu. Nicméně zkusím takový návrh přesto připravit a nabídnout jej kolegům poslancům k aktivitě jejich. Nebo jej alespoň představím odborné veřejnosti, která pak třeba sama vyvine tlak na takovou změnu.


2 komentáře

Pro aktivaci účtu se , prosím, podívete se do svého emailu.
  • commented 2015-10-14 12:31:53 +0200
    V Olomouci prý obstojně fungovala jakási “společnost s ručením omezeným”…podnikatelé, politici, policisté. VSZ a ÚOOZ má za to, téhle “živnosti” už bylo tak akorát…a tak se dějí věci. A kdepak nám zůstala GIBS, …ani slůvko? Zeptejte se sám sebe: “Není to zvláštní”? ..kdepak, není! tak se neptejte sám sebe a zkuste se zeptat Petra Netušila…ten už delší dobu tušil…
  • commented 2015-10-09 12:31:54 +0200
    “Bílek řekl, že nelze vyloučit příbuzné v řadách inspekce. Zdůraznil ale, že příslušníci nedostali místo díky známostem, ale všichni podle něj prošli testováním a museli především prokázat odbornou, fyzickou a psychickou způsobilost”…kde se bere to náhlé prozření pana ředitele, ta náhlá změna, ta vzácná shoda týkající se nedostatečné kontroly GIBS…znalí vědí! …a uvedená citace, tedy věta druhá? tak ta už jen pobaví! Slovy klasika promlouvajícího ústy lékárníka ve hře Dobytí severního pólu : “Tohle až budu vyprávět magistru Boučkovi. Už ho slyším jak říká: Ech, ty tvoje bulíky! Už je mám zase na nose”. Pan ředitel by si mohl zgruntu otevřít lékárnu, třeba v Podolí. Apatykář tu svojí meducínu ordinuje naprosto bez ostychu…je tam někde magistr Bouček prosím?