03 - Květen 2013 – Spor o pověření vedoucích zastupitelských úřadů

Spor se týkal především pověření nových velvyslanců na Slovensku a v Rusku. Prezident Zeman se snažil na tyto posty prosadit Livii Klausovou a Vladimíra Remka, své výrazné podporovatele v prezidentské kampani.

Karel Schwarzenberg naopak dlouhodobě prosazoval názor, že velvyslanci mají být zkušení kariérní diplomaté. Celý spor poznamenal tehdejší práci české diplomacie, jelikož prezident Zeman blokoval vládě a ministrovi část navržených kandidátů na velvyslance (krom Slovenska a Ruska tak velvyslanec scházel například v Rakousku, Angole, Senegalu a Thajsku).

Přitom návrhy velvyslanců předkládá vládě ministr zahraničních věcí a vláda je následně schvaluje a až poté prezident jmenuje. V tomto případě se navíc jedná o tzv. kontrasignovanou pravomoc, kdy ke jmenování ze strany prezidenta je třeba též souhlasu premiéra. Což také znamená, že premiér a vláda má za celý tento proces odpovědnost. Sám premiér Petr Nečas k tomu uvedl, že "velvyslance navrhuje ministr zahraničí, schvaluje vláda a jmenuje prezident s kontrasignací premiéra. V této věci musí dojít ke konsenzu mezi ministrem zahraničí, prezidentem a premiérem, přičemž prezident podle ústavy velvyslance nenavrhuje.“ Dodal také, že pokud by prezident navrhoval jména velvyslanců, znamenalo by to posun k poloprezidentskému systému, což odporuje českému ústavnímu rámci. Ministr zahraničních věcí Schwarzenberg k této kauze mimojiné uvedl, že "naše vztahy nejsou na bodu mrazu. Řekl bych, že jsou hluboko pod bodem mrazu. Pan prezident chce zablokovat chod ministerstva zahraničí." Celý spor byl nakonec ukončen demisí Nečasovy vlády a nástupem vlády Jiřího Rusnoka, kterou Miloš Zeman jmenoval navzdory tehdejší většinové vůli Poslanecké sněmovny a nechal vládnout v demisi, přičemž odmítal do ustavení nové vlády po volbách jmenovat jakoukoliv jinou (viz dále).

Dle informací na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR je proces jmenování vedoucích zastupitelských úřadů následující. Velvyslanec je vybírán obvykle z profesionálních diplomatů personální radou Ministerstva zahraničních věcí ČR. Doporučení rady je vodítkem pro ministra zahraničních věcí. Ve zdůvodněných případech bývá jmenována osobnost, která není profesním diplomatem. Ministr velvyslance navrhuje vládě, po jejím schválení je návrh předložen k podpisu prezidentu republiky, který velvyslance jmenuje s kontrasignací tedy podpisem předsedy vlády.

Dalo by se argumentovat, že prezident má možnost blokovat pověření konkrétního velvyslance. Ústava však nepředpokládá využívání této možnosti k nátlaku na vládu za současného domáhání se jmenování osob dle vlastních preferencí hlavy státu. Krom Ústavy vyplývá také z kompetenčního zákona, že se jedná o odpovědnost ministra zahraničních věcí a vlády.

Důvodová zpráva k současnému zákonu č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě k tomu u příslušného ustanovení (§10 odst. 4) uvádí:

Odstavec 4 se týká vnitrostátního procesu pověřování a odvolávání vedoucích zastupitelských úřadů a zakotvuje stávající ústavní praxi. Co se týče velvyslanců, je zde v souladu s čl. 63 odst. 1 písm. e) Ústavy potvrzena pravomoc prezidenta pověřovat a odvolávat velvyslance s tím, že tak činí na návrh vlády. Od pověřování, resp. odvolávání velvyslanců je potřeba odlišovat úkon jmenování, popřípadě odvolání ze služebního místa představeného jakožto služebněprávní úkon, který navazuje na pověření, resp. odvolání činěné prezidentem. Jmenování, resp. odvolání z místa představeného činí státní tajemník ministerstva na základě zákona o státní službě.  

V případě vedoucích ostatních zastupitelských úřadů (tj. v praxi zejména generálních konzulů a vedoucích styčných úřadů a kanceláří) je tato pravomoc svěřena ministru zahraničních věcí při zachování postupu jmenování na místo nebo odvolání ze služebního místa státním tajemníkem cestou správního řízení.

 

ZDROJE: https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/organizacni_struktura/procedura_jmenovani_velvyslance.html ; https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zeman-mesic-na-hrade-s-kym-si-rozumi-a-s-kym-ne.A130404_134916_domaci_kop ; https://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/spor-o-velvyslance-zeman-chce-obejit-schwarzenberga/r~i:article:777758/