04 - Květen 2013 – Proces jmenování Martina C. Putny profesorem

V květnu 2013 Miloš Zeman prohlásil, že nejmenuje literárního kritika Martina C. Putnu profesorem. Odmítl přitom uvést důvody a prohlásil, že se Putna může obrátit na soud s tím, že jen před ním je sdělí. 

Putna v reakci uvedl, že prezident není v procesu jmenování profesorů tím, kdo by měl rozhodovat, ale náleží mu spíše ceremoniální úloha udělit titul. Připomněl v tomto ohledu někdejší komunistické praktiky. Tehdejší rektor Univerzity Karlovy a současný senátor Václav Hampl k tomu uvedl, že "jde o situaci, která se naprosto vymyká obvyklému postupu, podle něhož odborně podložené a v přísném řízení schválené návrhy univerzity po projednání ve vládě prezident republiky vždy podepsal a nové profesory slavnostně jmenoval." Toto podpořil také rektor Masarykovy univerzity v Brně Mikuláš Bek (rovněž současný senátor), tehdejší rektor VUT v Brně Karel Rais nebo například rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř. K věci se vyjádřila také řada politiků a odborníků. Někteří ústavní právníci hodnotili jeho počínání jako překračování prezidentských pravomocí. Miloš Zeman kontroval tím, že jako přímo zvolený prezident nebude jen "podepisovačem papírů".

Tehdejší podoba zákona o vysokých školách s nejmenováním profesora vůbec nepočítala (a nepočítá ani současné znění, postup je upraven v §73 – s výjimkou nedodržení postupu stanoveného v §74, kdy s odůvodněním může ministr školství, a nikoliv prezident, návrh vědecké nebo umělecké radě vysoké školy vrátit), v ustanovení o jmenování profesorů stálo, že „profesora pro určitý obor jmenuje prezident republiky na návrh vědecké rady vysoké školy podaný prostřednictvím ministra". V současném znění ustanovení §6 odst. 1, písm. i) je navíc uvedeno, že do samosprávné působnosti veřejné vysoké školy patří právě řízení ke jmenování profesorem.

Martin C. Putna nakonec profesorský titul obdržel. A to dva týdny po ostatních nově jmenovaných profesorech, které jmenoval prezident Zeman. Oproti nim obdržel jmenovací dekrety od ministra školství Petra Fialy. Prezident Zeman jmenovací dekret po vlně kritiky pouze podepsal. Za jeden z důvodů svého jednání označil například transparent „Katolické buzny zdraví Bátoru“. V reakci na kauzu se také uvažovalo o změně dosavadní praxe, aby napříště profesory namísto prezidenta jmenoval ministr školství. V současném znění zákona o vysokých školách však taková úprava není.

V červenci 2016 při setkání s občany v Bystřici nad Pernštejnem na dotaz, proč jmenoval Martina C. Putnu profesorem, odpověděl, že to byla chyba na začátku jeho funkčního období a už by ji neudělal.

ZDROJE: https://www.lidovky.cz/domov/zeman-putnu-profesorem-nejmenuji-duvody-nereknu-nechci-ho-ponizovat.A130517_114835_ln_domov_mpr ; https://www.lidovky.cz/domov/politici-se-pustili-do-prezidenrta-je-jako-gottwald-rychle-zapomnel-na-sliby.A130517_130943_ln_domov_pef ; https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/putna-dostane-profesorsky-dekret.A130624_155219_domaci_jj ; https://www.novinky.cz/domaci/408242-zeman-jmenovani-putny-byla-chyba-uz-bych-to-neudelal.html ; https://www.novinky.cz/domaci/302230-nejmenovat-profesora-zpolitizovane-a-neudrzitelne-mini-ustavni-pravnik.html