38 - Listopad 2017 – Výroky na adresu Romů

Prezident Zeman se v listopadu vyjádřil ke zprávě OSN, která obsahovala doporučení pro Českou republiku na zlepšení situace lidských práv. Mezi doporučeními byla výzva ke zlepšení integrace romské menšiny do společnosti. To Zeman glosoval výrokem, že nemá cenu, aby existovala pozitivní diskriminace Romů, protože i pozitivní diskriminace je pořád diskriminací.

Uvedl také, že mezi nepřizpůsobivými občany je nejspíš 90 procent Romů.

Nepřizpůsobiví jsou podle Zemana lidé, kteří odmítnou nabízenou práci, i když jsou zdraví. "Že mezi těmi je 90 procent Romů, to je asi pravda. Ale může tam být také deset procent bílých flákačů a my k nim máme přistupovat naprosto stejně. Teprve kdybychom kteroukoli z těchto dvou skupin diskriminovali, ať už pozitivně, nebo negativně, tak porušujeme lidská práva," řekl prezident.

Na to zareagovala čtveřice Romů z Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Zeman podle nich konstantně překračuje meze slušnosti a jeho služba státu je nekvalitní a kontraproduktivní. V otevřeném dopise napsali, že se ukázala prezidentova nekompetentnost v oblasti lidských práv. Uvedli, že "prezident země si nemůže dovolit veřejná prohlášení tohoto typu bez podložených dat a údajů. Znevažuje tím postavení jedné ze zákonem uznaných národnostních menšin a podporuje negativní postoje občanů." Připomněli také dřívější vyjádření Rady vlády k prezidentovým výrokům o neekonomičnosti likvidace vepřína v Letech na Písecku.

ZDROJE: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/romove-se-ohradili-proti-vyroku-milose-zemana/r~78131730c71311e79704ac1f6b220ee8/ ; https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/archiv_zprav/rok_2017/tiskove_zpravy/x2017_11_06_osn_jednala_o_stavu_lidskych_prav_v_cr.html