Nejdůležitější zákon

Jak v předvolební kampani, tak po svém zvolení, jsem nahlas říkal, že nejdůležitějším zákonem pro nejbližší dobu je pro mě zákon o státním zastupitelství. Už jednou jsem proti jeho návrhu vystoupil. Tenkrát ještě návrh nedošel do Sněmovny. Příští týden tam míří pozměněný znovu. A já opět vystoupím proti němu.

Návrh totiž přináší zřízení velmi nejasného, nedobře definovaného Speciálního státního zastupitelství. Za současného zrušení Vrchních státních zastupitelství, kde se dnes vyšetřují ty nejzávažnější hospodářské a korupční kauzy.

Otázek a rizik s tím spojených je víc než dost. Například:

Věcná působnost nového speciálu je nastavena jinak než současných "vrchňáků". Nikdo neumí odpovědět na otázku, jak se bude postupovat při přenášení případů ať už na speciál nebo na kraje. Změna dozorujícího státního zástupce u složitých kauz může jejich objasnění velmi závažným způsobem ovlivnit.

Nad práci speciálu bude takřka nulový dohled. Je omezen jen na dohled při skončení věci. Přitom u všech ostatních státních zástupců můžete žádat provedení dohledu u nejbližšího vyššího SZ kdykoli v průběhu vyšetřování. Speciál si bude moci pod sebe bez omezení stáhnout jakoukoli kauzu si vybere.

Zkrátka bude-li tento zákon schválen, můžeme se jen modlit, že při jeho realizaci budou mít všichni zúčastnění dobré úmysly. A že se spolu se speciálem nevrátí třeba i rampulovské časy.

To já riskovat nechci. Zároveň tento návrh nepřináší nic nového třeba v slíbené zvýšené odpovědnosti státních zástupců. Proto budu dělat vše proto, aby byl tento návrh zákona zamítnut a byl ještě nějaký čas zachován současný stav, který v podstatě funguje.

A stane-li se tak, zavazuju se s kolegou Liborem Michálkem a iniciativou Vraťte nám stát připravit malou novelu posilující odpovědnost státních zástupců tím, že se zcela zruší subjektivní promlčecí lhůta pro jejich postih za kárné provinění a objektivní bude prodloužena na 10 let. A to proto, že na chyby státních zástupců se většinou přijde až při projednávání věci před soudem. A na to jsou současné promlčecí lhůty velmi krátké. A jelikož jsou státní zástupci s výjimkou postihu v kárném řízení neodvolatelní, není přeci možné, aby jen z důvodu uběhnutí krátké promlčecí lhůty nenesli odpovědnost za svá pochybení.


Přidejte první komentář

Pro aktivaci účtu se , prosím, podívete se do svého emailu.