Projev ve Sněmovně k ústavní žalobě na prezidenta

27. 09. 2019 Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Úvodem mi dovolte poděkovat těm poslaneckých klubům, které se k naší žádosti se zástupci Senátu na jednání svých klubů sešli a poskytli prostor pro diskuzi o žalobě a o otázkách s ní spojených. Většinu těchto jednání odpracoval můj kolega senátor Tomáš Goláň a...

Běh za Vidouli

19. 09. 2019 V úterý jsem se jako každý rok zúčastnil Běhu za budoucnost stolové hory Vidoule. Akci spoluorganizuje neuvěřitelně aktivní Dagmar Šormová (opravdu si nepamatuji jakoukoli občanskou akci na Praze 5, kde bych ji nepotkal) a Markéta Fléglová ze Spolku Hájovna Cibulka. A samozřejmě řada další místních (Spolek Cibulka). 

Megalomanská výstavba na Praze 13

10. 09. 2019 Dlouhodobě nesouhlasím s megalomanskou výstavbou na Praze 13. A snažím se proti ní brojit a poskytovat odbornou pomoc místním, kteří se jí brání. Ačkoliv jsou nové byty samozřejmě potřeba, neměla by výstavba probíhat na úkor současných obyvatel a v rozporu s územním plánem. Právě k tomu ale na Praze 13...

Terénní seminář: Obnova druhově pestrých lesů

09. 09. 2019 Dneska jsem si zašel na exkurzi do lesa. Hnutí DUHA - Přátelé Země Česká republika, zemědělec se zlatým srdcem Daniel Pitek - sedlák pod Milešovkou a zástupci Lesů ČR v Českém středohoří ukazovali místa, kde před 35 lety vznikly holiny díky tehdejším kyselým dešťům.

Článek v časopisu Senát ke schválené ústavní žalobě

15. 08. 2019 24. července 2019 vyslovil Senát souhlas s návrhem ústavní žaloby proti prezidentu republiky pro hrubé porušení Ústavy. Jelikož jsem za ní od samého počátku stál a byl u veškerých vyjednávání, napsal jsem o svých postřezích článek pro časopis Senát:

Odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby "Bytový dům Paprsek"

12. 08. 2019 Na začátku roku jsem Vás informoval o zahájení územního řízení na Bytový dům Paprsek společnosti Trigema Stodůlky. Ačkoli jsem připravil a podal ve spolupráci s místními SVJ proti této výstavbě 16 stran oprávněných námitek, Stavební odbor Prahy 13 výstavbu přesto v červenci povolil.

Diskuze o zbraních

24. 07. 2019 V Senátu je zpět diskuze o zbraních. Dorazila další petice těch, co jsou příznivci práva držet zbraň. Upřímně je to téma, které je pro politika velmi citlivé. Ať zaujme jakýkoliv názor, část lidí si proti sobě výrazně popudí. Protože je to téma spojené s nemalými emocemi.  

Interview ČT24

10. 07. 2019 Dne 9.7.2019 jsem byl pozván do pořadu Interview ČT 24. Řešili jsme žalobu na prezidenta, do které senátní klub SEN 21 doplnil skutek neodvolání ministra Staňka. Nejenom, že by v té žalobě měl být tento skutek sám o sobě, ale zároveň pěkně demonstruje fakt, že prezident je ve svém porušování...

NÁMITKY Výhledy Luka

27. 06. 2019 Jak jsem slíbil, zde jsou zpracované odborné námitky. Jsem přesvědčen, že jsou pádné a velmi kvalitně zpracované a rád bych Vám je tímto nabídl k využití pro podání vlastních námitek. Lhůta pro podání končí v pondělí 1. července 2019 (včetně). Námitky musíte zanést na podatelnu MČ Prahy 13. Vzor námitek pro...

Výhledy Luka

25. 06. 2019 Dne 31. května Stavební odbor MČ Prahy 13 zahájil územní a stavební řízení na bytový dům Výhledy Luka na křižovatce ulic Archeologická a Mukařovského. Jedná se o čtyři bytové domy (na místě dosavadní zelené plochy přímo nad tubusem metra), které mají mít 10 a 12 nadzemních podlaží. Dohromady budou obsahovat 189...