Odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby "Bytový dům Paprsek"

Na začátku roku jsem Vás informoval o zahájení územního řízení na Bytový dům Paprsek společnosti Trigema Stodůlky. Ačkoli jsem připravil a podal ve spolupráci s místními SVJ proti této výstavbě 16 stran oprávněných námitek, Stavební odbor Prahy 13 výstavbu přesto v červenci povolil.

Stavební odbor Prahy 13 nevzal vůbec v potaz negativní dopad na zdraví obyvatel a každodenní život v okolí. Celé Stodůlky jsou podle územního plánu stabilizované území, kde by rozsáhlá výstavba neměla být vůbec možná. Přesto se celé sídliště s posvěcením radnice zahušťuje rychlým tempem dál.

Existuje ale ještě naděje. Proti stavebnímu povolení jsme podali odvolání na Magistrát hlavního města Prahy.

Hlavní námitky jsou nerespektování územního plánu ani výškové hladiny okolních staveb, chybějící podkladová rozhodnutí, nesprávné posouzení zatížení území co se týče hluku a koncentrace karcinogenního benzo(a)pyrenu, snížení oslunění a nedostatečná veřejná vybavenost. Celé odvolání si můžete přečíst či stáhnout ZDE.

Stále také můžete podepsat petici na mých webových stránkách, pokud jste tak ještě neučinili. Petici naleznete na www.vaclavlaska.cz/petice_paprsek.


Přidejte první komentář

Pro aktivaci účtu se , prosím, podívete se do svého emailu.