Otevřený dopis předsedovi představenstva CENTRAL GROUP a.s.

Napsal mi předseda představenstva CENTRAL GROUPU a.s., pan Mgr. Dušan Kunovský, LL.M. Abych jako senátor schválil stavební zákon. A proč bych tak měl udělat. Zde je má odpověď.

Vážený pane předsedo,

děkuji za Váš otevřený dopis, kterým mě jako senátora žádáte o schválení stavebního zákona ve znění postoupeném Sněmovnou. Ve svém dopise dštíte síru na občanské spolky a ekologické organizace, které podle Vás zdržují výstavbu a pokrok naší země.

A odvoláváte se na svoji zkušenost největšího rezidenčního stavitele v ČR.

Vážený pane předsedo,

nesouhlasím s Vámi. Navržený stavební zákon ke zkrácení délce stavebního řízení nepřispěje. A naprosto neobhajitelně krátí práva občanů zasahovat do stavebních řízení, která se plánují v jejich bezprostředním sousedství. Toť můj názor, podle kterého se budu při jednání Senátu řídit.

A dovolte i mě odvolat se na svoji zkušenost senátora. Vaše firma je tou, která naprosto zásadně vulgarizuje prostředí developerů. Využíváte obstrukce a finty, abyste obcházeli své povinnosti. Abyste vyřadili sousedy vašich staveb z řízení o nich. Komplikujete život veřejnosti i samosprávám. Participace veřejnosti na plánování a projednání velkých staveb Vám nic neříká. Považuji Vás za jednoho z nejhorších developerů v České republice. Kdyby na poli developerů nepůsobili developeři Vašeho ražení, mohlo by být celé tohle odvětví férovější, přátelštější, veřejnosti pozitivněji vnímavější.

To je tedy má odpověď Vám, pro kterou volím stejnou formu jako Vy, tedy otevřeného dopisu. Nikoli jen senátorům, ale celé veřejnosti, které se tato problematika mimořádně týká.

S pozdravem

Václav Láska
senátor za Prahu 5 a 13


2 komentáře

Pro aktivaci účtu se , prosím, podívete se do svého emailu.
  • commented 2017-06-07 22:43:10 +0200
    Souhlasím na 100%
  • followed this page 2017-06-06 14:10:35 +0200