Pandemický zákon

Jako asi každý senátor mám v těchto dnech zaplněnou schránku stovkou e-mailů s výzvami, abych zamítl pandemický zákon. Tady tedy máte můj souhrnný postoj k němu.

Předně je nutné zmínit, že tento zákon přišel do Senátu 19. 2. a protože je přijatý ve stavu legislativní nouze, mají senátoři na jeho projednání jen deset dní. Jednat a hlasovat o něm proto budeme už tuto středu. To je opravdu šibeniční termín pro to, abychom důležitý zákon stihli nastudovat, probrat s odborníky a připravit k němu nějaký postoj.

Dále je třeba říci, že původní pandemický zákon navrhla vláda a byl to děsivý paskvil. Ve Sněmovně poslanci donutili vládu celý zákon změnit. A to proběhlo tak, že poslanec Hamáček předložil pozměňovací návrh k vládnímu návrhu, jehož obsahem je úplně nové znění zákona. Současný návrh tedy neprošel klasickou legislativní cestou. Sněmovnou schválený návrh je ve výsledku lepší, než ten původní vládní, ale…

Je jednoduše stále velmi špatný. Je nevyvážený z hlediska oprávnění, která různým subjektům dává, a prvků kontroly, které nad nimi zavádí. Například hygienické stanice dostávají spousty oprávnění, ale nikdo je nekontroluje. Je nevyvážený rovněž z hlediska provinění, které definuje a sankcí, které za ně ukládá. Ty jsou často drakonické bez nějakého zřetelného odstupňování s ohledem na závažnost provinění. Nový rejstřík přestupků proti opatřením mi též přijde zbytečný. Zcela nedostatečná je úprava náhrady škody za omezení a zákazy. Návrh obsahuje nesmyslný zásah do zákona o svobodě shromažďování. Dost nešikovně také nakládá s osobními daty získanými při pandemii. A dokonce nemyslí na některé situace, které by nastat mohly a podle aktuálně navrženého znění pandemického zákona by se nedaly řešit.

Tento návrh je tedy způsobilý vyvolat další ústavní polemiky. A my bychom zase volali na pomoc Ústavní soud, aby vyřešil, co jsme špatně schválili.

Za normální situace bych navrhoval zamítnutí tohoto zákona, jenže to by ve Sněmovně nesměl být schválen drtivou většinou. (Pro byli všichni poslanci mimo poslanců SPD.) Takže pokud ho jako Senát zamítneme, Sněmovna nás rychle přehlasuje. A pandemický zákon pak nabude platnosti v této velmi nekvalitní podobě. Proto jsem se rozhodl pro jinou cestu - pokusit se (v naprosto šibeničním termínu) s kolegy napříč politickými kluby jeho největší vady napravit. Chceme zavést nové a důraznější prvky kontroly, snížit ukládané pokuty, vyřešit legislativní chyby, doplnit ustanovení o náhradě škody a některé další věci. O zákonu budeme jednat už za nějakých 40 hodin. Je tedy spousta práce před námi, ale zkusíme to stihnout.

A ještě jedna poznámka na závěr. Mám opravdu rád, když mi píšete své postřehy, názory, žádosti i prosby. Vůbec mi nevadí, když nejsou odborně „vymazlené“. I laické pohledy a zkušenosti jsou pro mě důležité. Ale když mi k této chvíli pošlete 550 emailu naprosto stejného znění, které někde nějaký právník vytvořil, má to pro mě stále hodnotu jen toho jednoho prvního emailu. Prosím, zapomeňte na CTRL+C a CTRL+V a pište mi svými slovy. Chci vědět co si myslíte Vy a ne číst pětsetkrát stejný (byť odborně pojatý) text.


1 komentář

Pro aktivaci účtu se , prosím, podívete se do svého emailu.
  • published this page in Novinky 2021-02-23 11:22:51 +0100