OC Paprsek

Petice proti přemrštěné výstavbě bytových domů

17. prosince Stavební odbor MČ Prahy 13 oznámil zahájení územního řízení na Bytový dům Paprsek společnosti Trigema Stodůlky. Jedná se bytový dům (na místě stávajícího jednopodlažního objektu!) se 3 podzemními podlažími, kde budou umístěny komerční prostory a strukturou bytových domů o různých výškách od 6 NP do 13 NP.

Proti tomuto projektu dlouhodobě brojí místní obyvatelé. I přes několik veřejných slyšení s developerem, nebyly jejich námitky brány v potaz. Proto jsem finančně podpořil zpracování námitek k tomuto územnímu řízení, aby je mohl stavební odbor a odvolací orgán posoudit. 

Se silným znepokojením také vnímám to, že Stavební odbor oznámil zahájení územního řízení těsně před Vánoci ( i když věděl, že odpor obyvatel je značný), a tím zkrátil možnost zpracování námitek na absolutní minimum.

OC_Paprsek.jpg

10 největších problémů předloženého záměru:

 1. Záměr nerespektuje stabilizované území dle územního plánu, jelikož se jedná se o rozsáhlou stavební činnost. Dle územně analytických podkladů je u těchto pozemků výška zástavby maximálně 21,1–26 m. Výška developerského projektu má být až 39,94 m, což je v přímém rozporu s požadavky územního plánu. 
 2. Umísťovaná stavba je tak v rozporu s funkčním využitím území dle územního plánu. Územní plán nově jako limit pro využití stabilizovaného území stanoví i zákaz zásadních změn stávajícího charakteru, významu a způsobu využití území. Záměr přitom nahrazuje stavbu občanské vybavenosti bytových domem a mění tak způsob využití území. 
 3. Nejasný předmět územního řízení. Projektová dokumentace pro územní řízení byla zpracována pod názvem Polyfunkční dům Paprsek. Vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy jsou rovněž vydána pro stavbu Polyfunkčního domu Paprsek. Fakticky se ale jedná o novostavbu bytového domu s komerčními plochami umístěnými v rámci 1. NP. Nejedná se tedy o polyfunkční, ale o bytový dům.
 4. Věcně nesprávné posouzení zatížení území. Území je již v současnosti nadlimitně zatíženo z hlediska hygienických limitů pro hluk i znečištění ovzduší a není vhodné pro novou bytovou zástavbu. Dojde také ke zvýšení koncentrací benzo(a)pyrenu, které je karcinogenní a mutagenní sloučeninou, která má velmi negativní vliv na lidské zdraví.
 5. Území se zvýšenou ochranou zeleně. Záměr zcela opomíjí, že dojde ke kácení zeleně a že stávající zeleň bude poškozena.
 6. Nedostatečná kapacita jeslí, školek, škol, obchodů, pošty a zázemí pro trávení volného času.
 7. Nedostatečný počet parkovacích míst v lokalitě. Záměr situaci ještě zkomplikuje, neboť počítá pouze s 1,3 auty na byt, což neodpovídá průměru pražské domácnosti.
 8. Oslunění a svit. Předložené studie neobsahují posouzení a odůvodnění, že stavba je šetrná k zájmům vlastníků sousedních bytů na dostatečné oslunění a svit.
 9. Dojde k narušení pohody bydlení pro současné obyvatele. Stavba zabrání volnému výhledu a poruší soukromí v bytech, neboť stavba bude umístěna příliš blízko stávající zástavbě. Stavba bude stínit na jaře a v létě a bude vytvářet pocit stísněnosti. Stavba neumožní přirozenou cirkulaci vzduchu.
 10. Umísťována stavba bude realizována v bezprostřední blízkosti metra ve složitém geologickém podloží, které nebylo reálně prozkoumáno a vychází pouze z historických rešerší. 

Kompletní námitky ve věci Bytový dům Paprsek jsou ZDE.

Oznámení o zahájení řízení naleznete ZDE

Dopis obyvatelům Stodůlek ZDE.

AKTUALITA 3. 7. 2019: Odbor stavební Městské části Praha 13 vydal kladné rozhodnutí o umístění stavby. Moje odvolání proti tomuto rozhodnutí na Magistrát hl. m Praha je ZDE.

AKTUALITA 9. 12. 2019: Připravil jsem odborné námitky proti demolici OC Paprsek, které byli podány na MČ Praha 13. V námitkách zejména argumentuji negativními vlivy demoličních prací, jako je hluk, prach, vibrace a uvolňování látek z nebezpečných odpadů (obsahujících azbest). Kompletní námitky naleznete ZDE.

AKTUALITA 30. 1. 2020: Na úřední desce MČ Praha 13 bylo oznámeno zahájení územního řízení na druhou fázi výstavby od developera PRAETOR FINANCE s.r.o. Jedná se o bytový dům (na místě stávajícího jednopodlažního objektu) se 3 podzemními podlažími, společnou podnoží, kde budou umístěny komerční prostory, a strukturou bytových domů o různých výškách od 4 NP do 12 NP.

Oznámení je ke stažení ZDE.

Námitky proti druhé části plánované výstavby, které jsem připravil, jsou ke stažení ZDE .   

Z výše uvedených důvodů odmítáme tuto podobu projektu a požadujeme, aby byl její záměr zamítnut.

Podpořte nás a podepište naši petici! Zároveň Vás budu mailem informovat o novinách o výstavbě.

Podpisem souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu s pravidly ochrany osobních údajů (rozklikněte).

239 signatures

Podepište petici


186 komentáře

 • signed 2020-02-28 08:52:37 +0100
  Pavel Stehlík
 • followed this page 2020-02-27 16:54:13 +0100
 • signed 2020-02-27 16:53:55 +0100
  Nesmyslné zahuštování zástavby ve Stodůlkách.
 • signed 2020-01-27 10:15:10 +0100
  Jaroslava Janatová
 • signed 2020-01-11 11:25:23 +0100
 • signed 2020-01-04 17:27:41 +0100
 • signed 2019-12-23 23:14:03 +0100
 • signed 2019-12-20 12:39:52 +0100
  Souhlasím se všemi 10 body, tato plánovaná stavba je naprostá bezohlednost vůči nám všem okolním obyvatelům a jsem proti.
 • signed 2019-12-20 09:11:07 +0100
  Barbora Snětivá
 • signed 2019-12-19 23:00:56 +0100
  Bytový dům ve Stodůlkách – přípravu výstavby zastavit!!!
 • signed 2019-12-19 16:32:37 +0100
  Nesouhlasím s výstavbou tohoto objektu.
 • signed 2019-12-19 16:04:08 +0100
 • followed this page 2019-12-19 16:02:29 +0100
 • followed this page 2019-12-19 16:01:11 +0100
 • signed 2019-12-01 10:59:41 +0100
  Co udělal starosta a vedení MÚ pro zlepšení života obyvatel sídliště Stodůlky během svého (už druhého) volebního období? Enormnímu nárůstu hluku asi měla zabránit legrační protihluková ohavná zeď, která je naprosto neúčinná – na rozdíl od takové, která je např. na Vídeňské před sídlištěm Zelené údolí), katastrofální stav chodníků i vozovky, pivnice otevřená do tří hodin ráno s povykujícími opilci před ní, atd. atd. MÚ dělá mrtvého brouka a přehazuje odpovědnost jinam. Kdy se prošel pan starosta sídlištěm Stodůlky jako řadový občan bez toho, aniž by byla ve Stopu zveřejněná jeho fotka, jak cosi otevírá? Ale proč by ho měly trápit problémy sídliště, on sám přece bydlí ve vilové čtvrti.
 • followed this page 2019-10-08 12:43:46 +0200
 • signed 2019-09-27 10:19:50 +0200
 • signed 2019-09-25 21:32:52 +0200
 • signed 2019-09-24 00:25:52 +0200
 • signed 2019-09-14 09:54:06 +0200
  Děkuji panu senátorovi za to, že jako jediný hájí zájmy občanů Prahy 13. Stavební úřad MČ Prahy 13 povolí jakoukoli megalomanskou stavbu, kterou si developeři vymyslí, bez ohledu na oprávněné námitky rezidentů na radikální změnu našeho životního prostředí k horšímu.
 • signed 2019-09-13 15:27:13 +0200
  Přidávám se k petici,protože Praha přestává být místo ke klidnému žití.

  Šílená výstavba v Praze pokračuje, aniž by byla napřed vyřešena doprava.
 • signed 2019-09-13 10:20:39 +0200
 • signed 2019-09-10 12:29:00 +0200
 • signed 2019-09-09 15:01:31 +0200
  Jsem moc rada,ze se nás konečně někdo zastane. Taky stojí za zmínku,ze ta stavba sníží hodnotu našich bytu,které celá léta zde budujeme . DĚKUJI
 • signed 2019-09-09 11:36:42 +0200
  Dříve atraktivní městská část Praha 13 již přestává být atraktivní a klidnou částí Prahy, obzvlášť pak pro původní obyvatelstvo, kterému ubývá jak zeleně, tak parkovacích míst. Za to ale přibývá lidí v parcích, na poště, v obchodech a v MHD. Za posledních několik let již došlo k výraznému zastavení Prahy 13 (Britská čtvrť, domy za Šafránkou, u Makra a vlastně podél celé Jeremiášovi ulice, masivní výstavba na Nových Butovicích). Už teď je tady dost lidí a nedostatek občanské vybavenosti a nedokážu si představit, jak to bude vypadat poté, co se vystaví další domy namísto OC Paprsek, na Luka, nebo na Lužinách, tj. jak bude vypadat pošta na Stodůlkách, nebo na Lužinách, jak ten nápor dalších stovek lidí zvládne obchod BILLA, nebo i Central park či Prokopské údolí, či jak se ze Stodůlek bude jezdit autem po Radlické, nebo jak se budou lidé tlačit v MHD. Navíc ty byty budou dostupné převážně jen pro cizince, což jim na popularitě moc nepřidá. Přestože jsem přesvědčena, že názor starousedlíků nikoho nezajímá a nemůže nic zvrátit, tak chci podpořit petici proti dalšímu zastavování Prahy 13.


  Rozená Pražačka žijící 33 let na Stodůlkách.
 • followed this page 2019-09-09 11:36:13 +0200
 • signed 2019-08-24 11:01:45 +0200
  Již nyní jsou nedostatečné kapacity ve vzdělávacích a zdravotnických zařízeních, možnosti parkování jsou hraniční. Nevidím žádný přínos pro stávající obyvatele dané lokality.
 • signed 2019-08-14 11:51:40 +0200
 • signed 2019-08-12 13:04:16 +0200
  Vladimír Rajšner
 • followed this page 2019-07-03 16:31:07 +0200