Petice Výhledy Luka

Dne 31. května 2019 Stavební odbor MČ Prahy 13 zahájil územní a stavební řízení na bytový dům Výhledy Luka na křižovatce ulic Archeologická a Mukařovského.

Jedná se o čtyři bytové domy (na místě dosavadní zelené plochy přímo nad tubusem metra), které mají mít 10 a 12 nadzemních podlaží.  Dohromady budou obsahovat 189 bytových jednotek a 356 parkovacích stání. Oznámení o zahájení řízení je ke stažení ZDE.

výhledy_Luka_foto.jpg

Byl jsem osloven několika obyvateli s relevantními námitkami proti plánované podobě projektu.

Proto jsem se rozhodl finančně zajistit odborné zpracování námitek expertkou na stavební právo k tomuto územnímu řízení, aby je mohl stavební odbor a případný odvolací orgán posoudit.

Tyto námitky naleznete zde http://www.vaclavlaska.cz/namitky_vyhledy_luka

Stavební odbor Prahy 13 všech 108 námitek posoudil jako nedůvodné a dne 18.10.2019 schválil stavební záměr developera. Rozhodnutí naleznete ZDE:

Proti rozhodnutí se lze do 18. listopadu odvolat k Magistrátu hl. m. Prahy podáním u stavebního odboru úřadu Prahy 13. 

Odvolání k Magistrátu naleznete ZDE.

Níže můžete podepsat petici proti této výstavbě či napsat komentář, co si o výstavbě myslíte. Budu Vám také pravidelně posílat novinky o výstavbě.

Nenechme dál developery škodit na našem sídlišti! 

Podpisem souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu s pravidly ochrany osobních údajů (rozklikněte).

711 signatures

Podepište petici


536 komentáře

 • signed 2019-06-27 13:09:56 +0200
 • signed 2019-06-27 13:02:13 +0200
 • signed 2019-06-27 12:57:52 +0200
 • signed 2019-06-27 12:55:13 +0200
 • followed this page 2019-06-27 12:53:23 +0200
 • signed 2019-06-27 12:47:12 +0200
 • signed 2019-06-27 12:36:12 +0200
 • signed 2019-06-27 12:17:15 +0200
 • signed 2019-06-27 11:37:43 +0200
  Za náš objekt s 97 bytovými jednotkami podáváme ostrý protest proti tomuto záměru ! Nežádoucí a nesmyslné zahušťování stávající bytové zástavby, ztížení životního prostředí (znečištění ovzduší, hluk, doprava, imise, úbytek zeleně, pohoda bydlení), v neposlední řadě negativní vliv na hodnotu stávajících bytů, které byly za nemalé finanční prostředky vlastníků revitalizovány.
 • followed this page 2019-06-27 11:36:23 +0200
 • signed 2019-06-27 11:23:17 +0200
 • signed 2019-06-27 11:14:43 +0200
 • signed 2019-06-27 10:37:34 +0200
  Domnívám se, že není možné stále zahušťovat Prahu 13, zejména v blízkosti parku….a v tomto případě i krásný kus zeleně, který místní využívají k relaxaci a i např. venčení psů.
 • signed 2019-06-27 10:34:25 +0200
 • signed 2019-06-27 10:26:30 +0200
 • followed this page 2019-06-27 10:16:39 +0200
 • signed 2019-06-27 10:15:09 +0200
 • signed 2019-06-27 10:09:35 +0200
 • signed 2019-06-27 10:08:18 +0200
 • signed 2019-06-27 09:55:09 +0200
 • signed 2019-06-27 09:35:55 +0200
 • signed 2019-06-27 09:35:12 +0200
 • signed 2019-06-27 08:39:16 +0200
 • signed 2019-06-27 08:18:13 +0200
 • signed 2019-06-27 08:15:46 +0200
  Kde jsou sliby pana starosty, že se nebude dále bezmyšlenkovitě stavět? Já tam klidně půjdu sázet stromy a vytvoříme tam mini lesopark pro děti na léto…
 • signed 2019-06-27 07:25:59 +0200
 • signed 2019-06-27 07:22:19 +0200
 • signed 2019-06-27 07:12:55 +0200
 • signed 2019-06-27 06:31:23 +0200
 • signed 2019-06-27 06:17:37 +0200