Podnět k přezkumnému řízení - Polyfunkční domy Lužiny

Jak jsem slíbil ve svých předchozích článcích a mailech, připravil jsem podnět k zahájení přezkumného řízení v procesu posouzení vlivů na životní prostředí u tohoto stavebního záměru. Cílem podnětu je zrušení souhlasného stanoviska Magistrátu hlavního města Prahy se záměrem Polyfunkčních domů Lužiny.

Ve své argumentaci proti záměru se zaměřuji na skutečnosti, že záměr nerespektuje stabilizované území dle územního plánu, nezohledňuje kumulativní vlivy dalších záměrů na Praze 13 a nedostatečně kompenzuje negativní vlivy na prostředí. Dále jsem v přípravě podnětu využil i připomínky od občanů Lužin, které se týkaly nedostatečné dopravní obslužnosti, nedostatečné občanské vybavenosti a řady dalších oblastí záměru.

Celé znění mého podnětu naleznete zde.

Nadále se budu snažit o odmítnutí další výstavby na Lužinách. O svých aktivitách v tomto směru Vás budu informovat.


Přidejte první komentář

Pro aktivaci účtu se , prosím, podívete se do svého emailu.