Příprava na 12. schůzi VZOB

Program:

Projednání senátních tisků

č. 84   - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000, podepsaná dne 28. dubna 2015 v Praze (UPV, VZOB)
Zpravodaj: F. Bublan
Předkládá: ministr vnitra

č. 90   - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte zavádějící postup předkládání oznámení ( VVKLP,VZOB)
Zpravodaj: H. Mezian
Předkládá: ministr zahraničních věcí

3)    Aktuální otázky migrační politiky EU  
Uvede: zástupce Úřadu vlády a Ministerstva vnitra

4)    Informace o činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
    Uvede: ředitel GIBS plk. Ing. Ivan Bílek
 

Kdy?
23. 06. 2015, 13:00 - 18:00

Kde?
Praha