Příprava na 6. schůzi Senátu

Senátní tisk č. 384 - Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny článků Stanov Světové organizace cestovního ruchu a Stanovy Světové organizace cestovního ruchu  předpisů

Senátní tisk č. 292 - Petice pro korunu

Kdy?
18. 02. 2015, 13:00 - 16:00

Kde?
Praha