Příprava na 8. schůzi Senátu

Senátní tisk č. 65- Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách  podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů  (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Senátní tisk č. 64 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a  exekuční  činnosti  (exekuční  řád)  a  o  změně  dalších  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

Senátní tisk č. 66 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Kdy?
06. 05. 2015, 15:00 - 19:00

Kde?
Praha