Příprava na jednání výboru

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST

POZVÁNKA NA 4. SCHŮZI

v úterý 29. ledna 2019  v 10:00 hodin v Růžovém salonku

Kolovratského paláce

 

Program:

1)​ Schválení programu schůze

2)​ Projednání senátních tisků

 

č. 3 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o založení mezinárodní nadace EU - LAC podepsaná v Bruselu dne 7. listopadu 2018 (VZOB – jediný a garanční výbor)

Předkládá: ministr zahraničních věcí

Zpravodaj: Ladislav Václavec

cca 10:15 hodin

č. 15 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Japonskem na straně druhé podepsané v Bruselu dne 17. 7. 2018 (VEU, VZOB)

Předkládá: ministr zahraničních věcí

Zpravodaj: Jaroslav Zeman

cca 10:30 hodin

č. 19 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením (VZSP, VZOB)

Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

Zpravodaj: Patrik Kunčar

cca 10:40 hodin

č. 21 - Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2019 (VZOB)

Předkládá: ministr obrany

Zpravodaj: Tomáš Czernin

cca 10:50 hodin

č. K 006/12

Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán proti dezinformacím

(Zpravodaj VEU: senátor Václav Hampl)

Zpravodaj: Jiří Dienstbier

Gestor: ministerstvo zahraničních věcí

č. K 007/12

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění sdělení "Boj proti dezinformacím na internetu: evropský přístup"

(Zpravodaj VEU: senátor Václav Hampl)

Zpravodaj: Jiří Dienstbier

Gestor: ministerstvo zahraničních věcí

3)​ Plán zahraničních cest na rok 2019

4)​ Informace předsedy, dokumenty EU a různé

5)​ Stanovení termínu příští schůze

 

Pavel Fischer v.r.

předseda výboru

Kdy?
23. 01. 2019, 09:00 - 13:00

Kde?
Štefánikova 65, 150 00 Praha 5

Přidejte první komentář

Pro aktivaci účtu se , prosím, podívete se do svého emailu.