Příprava na zasedání senátního pléna

Příprava na 3. schůzi Senátu v 11. funkčním období (Vinohradnický zákon, Občanský zákoník, Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta).

Kdy?
09. 12. 2016, 11:00 - 15:00

Kde?
Kontaktní kancelář