Příprava na plénum

Senátní tisk č. 181 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Senátní tisk č. 175 - Návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním 

Kdy?
17. 01. 2020, 09:00 - 17:00

Přidejte první komentář

Pro aktivaci účtu se , prosím, podívete se do svého emailu.