Příprava na schůzi senátního pléna

Příprava na 21. schůzi Senátu, během které se budou projednávat například změny v zákonech souvisejících s veřejnými zakázkami nebo zákon o uznávání odborné kvalifikace.

Kdy?
01. 04. 2016, 09:00 - 16:00