Registr lobbistů

Do mého konceptu transparentního politika patří i jasné ne neprůhledným zákulisním praktikám. Proto na tomto místě naleznete seznam všech mých schůzek s lobbisty – lidmi, kteří se snaží ovlivnit podobu zákonů.

Schůzka se zástupci Hnutí DUHA dne 16. 10. 2019

Dne 16. 10. 2019 jsem se sešel se zástupci Hnutí DUHA, kteří požádali o schůzku ve spojitosti s projednáváním senátního tisku č. 138 (novela zákona č. 289/1995 Sb., o lesích) na půdě Senátu. Obsahem schůzky byla jejich podpora znění návrhu, které bylo schváleno Poslaneckou sněmovnou a možnost dílčích pozměňovacích návrhů, které by toto znění doplnily.

Schůzka se zástupci LIGA LIBE, dne 01.10.2019

Dne 1. října 2019 jsem se sešel se zástupci LIGA LIBE, z.s.. Předmětem schůzky byla diskuze o nadcházejícím jednání Senátu nad návrhem novely Listiny základních práv a svobod, kterou má být na ústavní úrovni zakotveno právo na nutnou obranu se zbraní.

Schůzka se zástupci Rekonstrukce státu 15.01.2019

Dne 15. ledna jsem se sešel se zástupci Rekonstrukce státu k zákonu o zpracování osobních údajů

Schůzka se zástupcem Bankovní asociace dne 11. 12. 2018

Dne 11. prosince 2018 jsem se sešel se zástupcem Bankovní asociace k tématu novely insolvenčního zákona a směnárenského zákona.

Schůzka se zástupci Rekonstrukce státu dne 11. 12. 2018

Dne 11. prosince 2018 jsem se sešel se zástupci Rekonstrukce státu na téma novely služebního zákona.

Schůzka se zástupci iniciativy Jsme fér! dne 29. 11. 2018

Dne 29. listopadu jsem se sešel se zástupci iniciativy Jsme fér!, která se snaží o zrovnoprávnění svazků stejnopohlavních párů se svazky mezi muži a ženami.

Schůzka se zástupci RUBIKON Centrum, z.ú. ohledně novely insolvenčního zákona dne 20. 11. 2018

Dne 20. listopadu jsem se sešel se zástupci RUBIKON Centrum, z.ú. kvůli novele insolvenčního zákona, která byla schválena Poslaneckou sněmovnou.

Schůzka s ředitelem think-tanku Evropské hodnoty 6.9.2018

Byl jsem osloven ředitelem nevládní instituce Evropské hodnoty Jakubem Jandou s žádostí o schůzku k otázce plánovaného rožšíření jaderné elektrárny Dukovany.

Schůzka se zástupci Evropských hodnot 15.11.2017

Sešel jsem se se zástupci nevládní organizace Evropské hodnoty, Radkem Hokovským a Janem Stehlíkem, ohledně jejich aktivit ve věci prevence islámského radikalismu.

Schůzka se členem představenstva Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní 11.7.2017

Byl jsem osloven Davidem Karáskem, členem představenstva Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní, který mi představil své argumenty na obhajobu navrhovaného ústavního práva na držení zbraně.

Schůzka se zástupci organizace Svoboda zvířat 13.6.2017

Požádali mě o schůzku zástupci neziskové organizace Svoboda zvířat ve věci zákazu kožešinových farem. Poslanecká novela se bude projednávat v Senátu v červenci. Ujistil jsem je, že budu hlasovat pro zákaz kožešinových farem, neboť takový názor jsem měl již před jejich návštěvou.

Schůzka se zástupcem skupiny advokátů, kteří se zaměřují na poskytování právních služeb cizincům, 11.5.2017

Zástupce skupiny advokátů, kteří se zaměřují na poskytování právních služeb cizincům, mě na schůzce informoval o jejich postoji k návrhu zákona o pobytu cizinců, který se bude projednávat na schůzi Senátu 31. 5. 2017. Podle této skupiny novela omezuje právo cizinců na efektivní právní pomoc a omezuje výkon advokacie. Zejména mě také upozornili na možná korupční rizika spojená s novelou a popsali, jak funguje dosavadní praxe.

Schůzka se zástupcem Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, 17.5.2017

Sešel jsem se ze zástupci Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR ve věci návrhu zákona o pobytu cizinců, kteří mě seznámili s jejich stanoviskem. Zároveň jsem je informoval, že mám k návrhu zákona jako zpravodaj velké výhrady a chci navrhovat několik pozměňovacích návrhů, které by návrh zákona vracely zpět do podoby předložené vládou (a tedy bez pozměňovacích návrhů poslance V. Klučky, které zpřísňují řadu podmínek pro pobyt cizinců a které přijala Poslanecká sněmovna).

Schůzka s Rekonstrukcí států, 4. 4. 2017

Setkal jsem se s Lukášem Krausem z iniciativy Rekonstrukce státu před jednáním Senátu o novele zákona o registru smluv, který zavádí neadekvátní a legislativně nekvalitní plošné výjimky pro podniky vlastněné státem či obcemi.

Schůzka se zástupcem asociace Zelený kruh, 25.4.2017

Sešel jsem se s ředitelem Asociace ekologických organizací Zelený kruh, panem Mgr. Danielem Vondroušem, ohledně návrhu stavebního zákona, o kterém bude hlasovat Senát 31.5. 2017.

Schůzka se zástupcem Grémia majitelů lékáren 6.12.2016

Sešel jsem se se zástupcem Grémia majitelů lékáren, který mě informoval o rizicích situace, kdy kvůli ziskům velkých firem může být ohrožena dostupnost potřebných léků pro pacienty s vážným onemocněním.

Schůzka se specialistkou angiologie 6.12.2016

Oslovila mě doktorka angiologie z Prahy 5, která mě informovala o stanovisku České lékařské komory a České angiologické společnosti k návrhu novely zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Tento návrh je lékaři považován za "zásadní zhoršení postavení neatestovaných lékařů".

Schůzka se zástupcem Hnutí duha, 29.11.2016

Požádal mě o schůzku pan Martin Voráč z Hnutí duha ve věci petice za dobrý zákon o národním parku Šumava. Pan Voráč mě seznámil s obsahem této petice a s jejich připomínkami k novele Zákona o ochraně přírody a krajiny, která je nyní v Poslanecké sněmovně a brzo přijde do Senátu. Hnutí duha zejména usiluje o to, aby ochrana přírody byla hlavním cílem zákona a výstavba na Šumavě byla omezena tak, aby neohrozila přírodu.

Schůzka s iniciativou Rekonstrukce státu 5.12.2014

Setkal jsem se s Magdalénou Klimešovou, analytičkou Frank Bold Society, a bavili jsme se o chystané novele zákona o financování politických stran. Cílem této schůzky bylo získání informací o podobě chystaného zákona a vytyčení, jaké prvky zákona jsou nejdůležitější pro efektivní potírání korupce.

Schůzka se zástupci organizace Veřejnost proti korupci dne 17.12.2014

Sešel jsem se se zástupci organizací Veřejnost proti korupci a Vraťte nám stát. Jednali jsme o připravované novele zákona o státním zastupitelství.

Schůzka s ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů 10.2.2015

6. února jsem se sešel s ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeňkem Hazdrou a jeho zástupcem Ondřejem Matějkou. Schůzce byli přítomni další dva senátoři. Zdeněk Hazdra nás informoval o fungování Ústavu, o průběhu digitalizace listinných materiálů a o probíhající reorganizaci Ústavu.

Schůzka s odboráři Pražské záchranky 6.2.2015

6. února jsem se sešel s členem odborů pražské záchranky, záchranářem Dominikem Hornem. Schůzce byli přítomni další dva senátoři. Dominik Horn nás informoval o současném stavu na pražské záchrance i o její nedávné historii. Mluvil o věcech, které vyústily ve vyhlášení stávkové pohotovosti odborů.

Schůzka s odbory Ústavu pro studium totalitních režimů 11.2.2015

Ve středu jsem měl avizovanou schůzku s představiteli odborových organizací působících na Ústavu pro studium totalitních režimů. Vyslechl jsem si jejich náhled na celou věc. A učinil si závěr, že sporné body, na kterých se strany neshodnou, a které já považuji za nejdůležitější, jsou dva.

Schůzka se zástupci Zeleného kruhu 10.2.2015

V úterý jsem měl schůzku se zástupci asociace ekologických organizací Zelený kruh. Bavili jsme se zejména o legislativě, která se týká životního prostředí v nejširším slova smyslu. Výsledkem schůzky byla dohoda, že Zelený kruh zpracuje přehled všech zákonů, které se týkají jejich činnosti a jsou v současné době v legislativním procesu. I se svými komentáři k jednotlivým zákonům.

Schůzka s předsedou Asociace podnikatelů a manažerů 22.4.2015

Sešel jsem se s předsedou Asociace podnikatelů a manažerů, panem Radomilem Bábkem, který mě kontaktoval ve věci návrhu zákona o elektronické evidenci tržeb, které připravilo ministerstvo financí. Pan Bábek mi předal argumenty proti tomuto návrhu zákona.

Schůzka se zástupci Leo Express a.s 29.6.2015

Setkal jsem se se zástupci železničního přepravce Leo Express, a.s a diskutovali jsme o právní úpravě týkající se české železniční dopravy. Současně mě lidé z vedení Leo Expressu informovali o svých představách ohledně budoucnosti železniční dopravy v Česku.

Schůzka se zástupci Rekonstrukce státu k n.z o registru smluv 6.10.2015

6. října jsem se setkal se zástupci iniciativy Rekonstrukce státu, se kterými jsem mluvil o návrhu zákona o registru smluv. Ten míří k projednání na říjnovou schůzi senátního pléna. Rekonstrukce státu mi sdělila své obavy z dalšího oslabování zákona při jeho projednávání v Senátu.

Schůzka se zástupci neziskovek o n.z. o azylu 26.10.2015

Jako zpravodaj novely zákona o azylu a pobytu cizinců na území ČR jsem požádal o schůzku s advokátem Pavlem Čižinským specializujícím se na migrační právo a Evou Drhlíkovou, advokátkou Organizace pro pomoc uprchlíkům, kteří se problematikou azylu dlouhodobě zabývají.

Schůzka s iniciativou Rekonstrukce států 9. 2. 2016

Setkal jsem se se zástupci Rekonstrukce států, se kterými jsem prodiskutoval novelu zákona o sdružování v politických stranách a hnutích a s tím spojený návrh novely volebních zákonů. Informoval jsem se o jejich stanovisku k těmto novelám a doporučeních na potřebné úpravy, aby tyto reformy byly opravdu efektivní.

Schůzka se zástupcem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 22. 2. 2016

Setkal jsem se se zástupcem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Přišel mě upozornit na to, že mnou zvažovaný pozměňovací návrh k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, by měl dopad na členství České republiky v evropských organizacích CEN a CEN-CENELEC.

Schůzka s předsedou Asociace pro oddlužení 5. 4. 2016

Požádal mě o schůzku JUDr. David Vozák, předseda představenstva Asociace pro oddlužení. K diskuzi byl především § 390a novely insolvenčního zákona, který definuje kdo a za kolik může v budoucnu za klienty podávat návrhy na oddlužení. Novela přichází s tím, že tak budou moci činit jen advokáti, notáři, insolvenční správci za předem stanovenou odměnu, nebo akreditované právnické osoby, které tak budou činit zdarma.

Schůzka se zástupcem Asociace realitních kanceláří 17. 10. 2016

Setkal jsem se zástupcem Asociace realitních kanceláří, ta má několik připomínek k chystanému Návrhu zákona o realitním zprostředkování, který je připraven k projednání na vládě. Tento návrh je historicky první právní úprava realitního zprostředkování zvláštním zákonem, a proto jsem toho názoru, že by měl být připraven pořádně.

Schůzka se zástupcem Vinařské asociace 9. 11. 2016

Ve středu 9. 11. 2016 jsem se sešel se zástupcem Vinařské asociace, která se obává dopadů novely zákona o vinohradnictví a vinařství, která bude v nejbližší době postoupena Senátu.