Účast na schůzi krajské organizace SZ

Kdy?
01. 06. 2016, 17:00 - 19:00