Schůzka se specialistkou angiologie

Oslovila mě doktorka angiologie z Prahy 5, která mě informovala o stanovisku České lékařské komory a České angiologické společnosti k návrhu novely zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Tento návrh je lékaři považován za "zásadní zhoršení postavení neatestovaných lékařů".

Novela zákona má též snižovat počet atestačních oborů, přičemž obory vybrané ke zrušení nebyly dle vyjádření lékařů vybrány systematicky. Změny v novele, které měly vést ke zjednodušení vzdělávacího systému nových lékařů, navíc údajně žádné pozitivní dopady nepřinese. S návrhem se blíže seznámím a proberu ho s kolegy v Senátu, kteří mají odborné zázemí ve zdravotnictví.


1 komentář

Pro aktivaci účtu se , prosím, podívete se do svého emailu.