Schůzka s občany na Praze 5 ohledně úprav na komunikaci Lumierů

Byl jsem osloven několika občany ve věci úprav na komunikaci v ulici Lumierů a Barrandovská, které měli mít pozitivní dopad na zklidnění dopravy. Podle místních obyvatel jsou však tyto úpravy nepotřebné, neestetické a jsou zbytečné plýtvání penězi, za které se například mohl vyřešit palčivý problém rozbitých chodníků v lokalitě.  Po komunikaci jak s občany Barrandova, tak s Dopravním odborem MČ Praha 5, jsem se rozhodl přijet na situaci v ul. Lumierů osobně podívat a promluvit si s občany na místě.

Kdy?
20. 03. 2015, 17:00 - 19:00

Kde?
Ul. Lumierů