Schůzka s předsedou Asociace pro oddlužení

Požádal mě o schůzku JUDr. David Vozák, předseda představenstva Asociace pro oddlužení. K diskuzi byl především § 390a novely insolvenčního zákona, který definuje kdo a za kolik může v budoucnu za klienty podávat návrhy na oddlužení. Novela přichází s tím, že tak budou moci činit jen advokáti, notáři, insolvenční správci za předem stanovenou odměnu, nebo akreditované právnické osoby, které tak budou činit zdarma.

Sdělil jsem JUDr. Vozákovi, že kombinací následujících podmínek

1)   službu budou moci poskytovat jen advokáti, notáři, insolvenční správci a

2)   jen za dopředu stanovenou odměnu 4.000,- Kč a

3)   samostatně mohou návrh podat dlužníci jen s právnickým či ekonomickým magisterským vzděláním,

může dojít k tomu, že bude velké části dlužníků odepřen přístup k institutu oddlužení. Neboť sami bez příslušného vzdělání tak činit nemohou, advokáti za stanovenou odměnu takovou službu odmítnou a neziskové organizace nemají takovou kapacitu, aby pomohli všem. Proto se připojím do diskuze, aby pravidla byla nastavena jinak, než jsou navržena. Zároveň však musí být dosaženo záměru zákonodárce, neumožnit poskytovat tuto službu každému. Neboť pak je tato služba poskytována nekvalitně a předraženě, čímž vede k dalšímu poškozování dlužníků.


Přidejte první komentář

Pro aktivaci účtu se , prosím, podívete se do svého emailu.