Schůzka s ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů 10.2.2015

6. února jsem se sešel s ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeňkem Hazdrou a jeho zástupcem Ondřejem Matějkou. Schůzce byli přítomni další dva senátoři. Zdeněk Hazdra nás informoval o fungování Ústavu, o průběhu digitalizace listinných materiálů a o probíhající reorganizaci Ústavu.

Odpověděl na naše otázky, které se týkají stížností a výtek, které vůči současnému vedení Ústavu vznášejí odboráři. V rámci získání objektivní představy o chodu Ústavu jsem nabídl schůzku i odborářům, kteří ji přijali, a tato schůzka proběhne příští týden. Teprve po ní si snad udělám komplexnější představu o tom, co se v Ústavu v současnosti děje.


Přidejte první komentář

Pro aktivaci účtu se , prosím, podívete se do svého emailu.