Schůzka se zástupcem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 22. 2. 2016

Setkal jsem se se zástupcem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Přišel mě upozornit na to, že mnou zvažovaný pozměňovací návrh k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, by měl dopad na členství České republiky v evropských organizacích CEN a CEN-CENELEC.

Konkrétně, že by zavedením bezplatného přístupu k technickým normám došlo k porušení smluvně převzatých závazků spojených s členstvím v těchto organizacích. Požádal jsem jej o zaslání přesného znění zmíněných závazků, abych je mohl  prostudovat. Poté znovu zhodnotím svůj záměr předložení pozměňovacího návrhu.


Přidejte první komentář

Pro aktivaci účtu se , prosím, podívete se do svého emailu.