Smíchov City - Přijdou České dráhy o další 1,5 mld. korun?

Před časem jsem tu psal o prodeji pozemků Českých drah developerovi Luďku Sekyrovi v rámci výstavby projektu Smíchov City. Dle reportáže České televize i mých zjištění prodaly ČD své pozemky asi o 500 milionů korun levněji, než je jejich tržní cena. Navíc vyvstalo podezření, že další, a ještě vyšší ztráty budou pro ČD následovat, neboť zatím došlo k prodeji jen čtvrtiny pozemků. Co se dělo po těchto zjištěních dál?

Sešel jsem se s ředitelem Českých drah, který mi sdělil, že je připraven zveřejnit všechny podklady k tomuto obchodu, pokud k tomu dá souhlas i druhá smluvní strana. Měl jsem z toho radost, protože jsem se bál, že budou chtít ČD podklady k obchodu (který pro ně není zrovna k chlubení) tajit. Hned jsem napsal dopis majiteli developerské společnosti Luďku Sekyrovi. Ten se docela rád chlubí tím, že buduje nejlepší projekt v Praze a že má velkou podporu politiků a osobností. Očekával jsem od něj tedy vstřícnost k požadavku na maximální transparentnost jeho projektu.
V dopise jsem ho požádal o dvě věci. Za prvé o zveřejnění posudků, na jejichž základě byla stanovena cena prozatím zakoupených pozemků od ČD. A zdůraznil jsem, že ČD se zveřejněním souhlasí. Za druhé jsem pana Sekyru požádal o informaci, za jakých podmínek a kdy bude od ČD kupovat i zbývající tři čtvrtiny pozemků potřebných pro výstavbu Smíchov City.
Advokáti pana Sekyry mi poslali jeho odpověď poměrně rychle. V ní mi k mé první žádosti sděluje, že zpracovávají další posudek, který má posoudit posudky předchozí a teprve pak všechny tři posudky ukážou těm, kdo budou mít zájem. Jinými slovy prozatím ke zveřejnění stávajících posudků pan Sekyra souhlas nedává. Mé druhé otázce se vyhnuli zcela. Od té doby se už nestalo nic.
Co mi z toho všeho vyplývá? Mám reálnou obavu, že mezi Českými drahami a developerem je smluvní vztah nastaven tak, že Sekyra Group může koupit (a ČD musí prodat) i zbývající tři čtvrtiny pozemků pro Smíchov City za stejných cenových podmínek, jako první čtvrtinu. A tedy že dalším obchodem můžou ČD přijít o minimálně dalších 1.5 mld. korun.
Vyzývám tedy dopisem předsedu vlády a ministra dopravy, aby se do věci vložili a pomohli Českým drahám přinejmenším odborně prověřit stávající smlouvy se Sekyra Group a prověřit podmínky, za kterých má být uskutečněn prodej zbývajících tří čtvrtin pozemků bývalého nádraží na Smíchově. Hrozící ztráta 1.5 mld. korun pro České dráhy by měla být hodna jejich pozornosti. Zároveň se sám pokusím právní cestou dostat k dosud nezveřejněným dokumentům souvisejícím s prodejem předmětných pozemků.
Na závěr znovu opakuji, že svojí aktivitou nechci zpochybňovat projekt Smíchov City jako takový. Nicméně pokud mám podezření, že státnímu podniku může hrozit další ztráta 1.5 mld. korun, nemůžu zůstat nečinný.

1 komentář

Pro aktivaci účtu se , prosím, podívete se do svého emailu.
  • published this page in Novinky 2021-09-01 11:54:40 +0200