Účast na 21. schůzi Senátu

Od středy 29. dubna probíhá 21. schůze Senátu. Pro tentokrát se senátoři již sešli v plném počtu a krom krizových zákonů jsme projednávali i běžnou agendu.

Mezi hlavními body jsme projednali a schválili navýšení ošetřovného pro rodiče z 60% na 80% vyměřovacího základu. Schválili jsme také možnost bezúročných půjček v celkovém objemu až 150 miliard Kč pro společnosti zasažené pandemií a navýšení odvodů ze státního rozpočtu za státní pojištěnce do fondů zdravotních pojišťoven. Tím se vzhledem k vyššímu náporu na zdravotnický systém zajistí i do budoucna vysoký standard péče o pacienty, aniž by bylo nutné sáhnout přímo do jejich kapes. Podpořili jsme také prodloužení pomoci pro OSVČ ve formě kompenzačního bonusu. Ale pomoc nám přijde nedostatečná a díky výjimce pro osoby, které jsou zároveň částečně v zaměstnaneckém poměru či na dohodu, přehnaně omezující. Z toho důvodu jsme Poslanecké sněmovně zaslali zpět naše pozměňovací návrhy, kterými se výše kompenzačního bonusu od května navyšuje a rozšiřuje se okruh OSVČ, které na pomoc dosáhnou. Za tímto pozměňovacím návrhem stojí kolega ze senátorského klubu Tomáš Goláň a pomoci takto chce třeba zastupitelům, dobrovolným pracovníkům sociálních služeb nebo pěstounům. Svojí veřejnou službou si přivydělají často jen pár korun, ale o kompenzační bonus, který jim může zachránit jejich živnost, kvůli tomu přijdou. To není fér.

 

Já osobně jsem na schůzi zpravodajem dvou tisků. Jedním je smlouva o užší spolupráci v trestních věcech s Argentinou. Zde jde o standardní mezinárodní smlouvu, která zároveň dbá vysoké ochrany práv českých občanů a tedy jsem navrhl Senátu dát souhlas s ratifikací. Ve druhém případě se jedná o poslanecký návrh novely zákona o obecní policii. Tento návrh jsem, i s ohledem na svoji profesní minulost, velmi podrobně zkoumal. A vzhledem k velké řadě legislativních nedostatků a nedostatečně prodiskutovaných návrhů koncepčních změn, jsem navrhl Senátu, aby návrh zamítl. Reformě obecní policie, kterou by se začala přibližovat rozsahem svých úkolů k policii státní (což v důsledku mimojiné návrh zákona způsobí), se nutně nebráním. Ale není možné podobné koncepční změny řešit cestou poslaneckého návrhu a bez důkladné odborné diskuze o problematice. Takto se zákony a změny ve fungování veřejných složek zodpovědně rozhodně netvoří.


Přidejte první komentář

Pro aktivaci účtu se , prosím, podívete se do svého emailu.