Účast na jednání rady krajské organizace SZ

Kdy?
25. 06. 2015, 20:00 - 22:00

Kde?
Magistrátu hl. m. Prahy